READING

NEWS UPDATE: ถั่วเป็นอาหารทางเลือกที่ดี แต่อาจต้อง...

NEWS UPDATE: ถั่วเป็นอาหารทางเลือกที่ดี แต่อาจต้องมีปัจจัยอื่นด้วย

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ถั่วมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว เส้นใย และแร่ธาตุสูง ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ แต่งานวิจัยจากสวีเดนที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฮาร์ต (Heart) พบว่า ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากถั่วก็มีข้อจำกัด และขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางสุขภาพอื่นๆ ด้วย

 

นักวิจัยติดตามผลจากผู้ใหญ่จำนวน 61,364 คน ในช่วงระยะเวลาเกือบ 17 ปี โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอาหาร การดำเนินชีวิต และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง

 

ซึ่งพบว่าการบริโภคถั่วสัมพันธ์กับการลดลงของความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวาย โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (A-Fib) ทว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับประทานถั่วเป็นประจำมักอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีการศึกษาสูง มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีแนวโน้มชอบออกกำลังกาย เป็นคนแอ็กทีฟ ชอบกินผักผลไม้ ดูแลตัวเอง และไม่ค่อยสูบบุหรี่เช่นกัน

 

นั่นอาจหมายความว่า หากนักวิจัยควบคุมปัจจัยข้างต้นไปพร้อมกับการบริโภคถั่ว ก็อาจพบความสัมพันธ์กับการลดลงของความเสี่ยงต่อ A-Fib และโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ

 

“เป็นไปได้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ อาจไม่ได้ควบคุมปัจจัยเหล่านี้” ซูซานนา ซี ลาร์สสัน—ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา สถาบันแคโรลินสกา (Karolinska Institute) กล่าว

 

เพราะฉะนั้นถั่วจึงอาจเป็นอาหารที่ดี แต่อาจไม่ได้ให้ประโยชน์เท่าที่เราคิดไว้ เพราะอาจมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่เป็นตัวช่วยทำให้คนสุขภาพดี

อ้างอิง
NY Times
Heart

Avatar

สาวยุค 90's ลูกครึ่งจีนฮ่องกง feat. เชียงใหม่ ที่พูดฮ่องกงไม่ได้ อู้กำเมืองบ่จ้าง ติดนิยาย รักการจดบันทึกและการกินเหนือทุกสิ่งอย่าง มีลูกสาวเป็นหมาอ้วนสีเหลืองอ่อน

RELATED POST