READING

NEWS UPDATE: กรมสุขภาพจิตเผย สถิติเด็กพิเศษก่อความ...

NEWS UPDATE: กรมสุขภาพจิตเผย สถิติเด็กพิเศษก่อความรุนแรงน้อย

พ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนักเรียน 14 ปี แทงเพื่อนในโรงเรียนและมีการอ้างเป็นเด็กพิเศษว่า ในนิยามของเด็กพิเศษ ในวัยเรียนนั้น แยกเป็นเด็ก 3 กลุ่ม ได้แก่

• เด็กสมาธิสั้น มีสติปัญญาเหมือนเด็กทั่วไป แต่อยู่ไม่นิ่ง

• เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรม ชอบอยู่คนเดียวเล่นคนเดียว หากมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน เช่น วาดภาพ หรือ คณิตศาสตร์

• เด็กไอคิวต่ำ หรือ ปัญญาอ่อน เด็กเหล่านี้ จะปรับตัวเรื่องการเรียนได้ช้ากว่าคนทั่วไป

.

สำหรับสถิติเด็กพิเศษก่อคดีนั้น นพ.จุมภฏ ยอมรับว่า มีน้อยมาก เพราะเด็กที่มีอาการมาก มักเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่สามารถมาเรียนร่วมกับเด็กธรรมดาได้ ยกเว้นเด็กที่มีอาการไม่มาก เช่น สมาธิสั้น สามารถเรียนได้ตามปกติ แต่ชอบแกล้งเพื่อนหรือไม่อยู่นิ่งเท่านั้น

นพ.จุมภฏ กล่าวว่า การอ้างเอาความพิเศษมาเพื่อลดหย่อนโทษนั้น ส่วนใหญ่มักทำในส่วนของผู้ก่อเหตุ แต่ในกระบวนการทางกฎหมาย มีการตรวจสอบถึง 2 ชั้น ในการแยกแยะ ว่า เด็กพิเศษคนนั้นขณะก่อเหตุ สติรับรู้รับผิดรับชอบ หรือไม่ โดยมีทั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพพิจารณา และมีผู้พิพากษาพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการยกหรือการอ้างรับผิดชอบจากการกระทำนั้นๆ

อ้างอิง
thaipbs

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST