READING

NEWS UPDATE: เด็กไทยฆ่าตัวตายสูง อายุผู้ก่อเหตุน้อ...

NEWS UPDATE: เด็กไทยฆ่าตัวตายสูง อายุผู้ก่อเหตุน้อยลงเรื่อยๆ

ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส นักจิตวิทยาเด็กและอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ให้ข้อมูลว่า การฆ่าตัวตายในเด็กไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ตัดสินใจทำร้ายตัวเองเริ่มมีอายุต่ำลงกว่าเดิม สมัยก่อนมักเจออยู่ในเด็กมัธยมเป็นหลักแต่ตอนหลังเริ่มพบได้ในชั้นประถม สาเหตุหลักมาจากตัวเด็กเองอย่างเช่น พันธุกรรม สมาชิกในครอบครัวบางคนอาจมีประวัติป่วยทางจิตใจ โรคซึมเศร้า ติดสุราเรื้อรัง

ถัดมา เด็กอาจมีโรคทางกายหรือโรคทางสติปัญญา มาแต่กำเนิด บางคนอาจเคยมีประสบการณ์ไม่เหมาะสม เช่น ถูกทำความรุนแรง เป็นครอบครัวเดี่ยว หรือพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวน้อยลง สุดท้ายแรงกดดันในยุคการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้เด็กเผชิญการแข่งขันสูง แถมในโรงเรียนยังต้องเจอกับ ปัญหาการเปรียบเทียบต่อกันหรือการบูลลี่กลายเป็นแรงกดดันนำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายได้เช่นกัน

อ้างอิง
thairath

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST