READING

NEWS UPDATE: เพราะโลกเปลี่ยนไปอาชีพเกิดใหม่ก็ตามมา...

NEWS UPDATE: เพราะโลกเปลี่ยนไปอาชีพเกิดใหม่ก็ตามมา

หากนึกย้อนกลับไปวัยเด็ก เมื่อเจอกับคำถาม ‘โตขึ้นอยากเป็นอะไร’ ผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะนึกคำตอบออกมาเป็นอาชีพที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกันดี เช่น คุณครู ตำรวจ ทหาร หมอ พยาบาล หรือเท่หน่อยก็อาจจะตอบตามอาชีพของคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นมาตั้งแต่เด็ก

แต่ถ้ามองไปในโลกอนาคตล่ะ…

มีบทความจากนักวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือหลายคนให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ภายใน 1-2 ทศวรรษข้างหน้า โลกของเราจะมีคนตกงานมากขึ้น หลายตำแหน่งงานและบางอาชีพอาจถูกแทนที่ด้วยการเข้ามาทำงานของหุ่นยนต์

รู้อย่างนั้นแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกเป็นห่วงลูกน้อยที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต แต่ในทางกลับกัน นั่นอาจหมายความว่า ยิ่งโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีอาชีพการงานใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

มีการวิเคราะห์ว่าอาชีพที่โลกในปี 2040 ต้องการ จะมีความหลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น อาชีพเทรนเนอร์ควบคุมหุ่นยนต์ เพราะถึงแม้หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานหลายอย่างแทนมนุษย์ แต่ทั้งนั้น หุ่นยนต์ก็ยังต้องการคนที่จะคอยทำหน้าที่ควบคุม ตัดสินใจ พัฒนา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับงานได้

อาชีพนักออกแบบเทคโนโลยี AR (Augmented Reality Designer) หรือนักออกแบบเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน ซึ่งปัจจุบันกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริษัทชั้นนำมากมายในโลก

อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในอนาคตการโจรกรรมจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้อีกต่อไป ดังนั้นโลกที่พึ่งพาเทคโนโลยีการใช้งานเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก็ยิ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญต่างๆ มากขึ้น

อาชีพนักออกแบบอวัยวะเทียม ปัจจุบันจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีอวัยวะเทียมก้าวไกลถึงขั้นสามารถทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ ผสมผสาน และกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับระบบประสาทและสมองของมนุษย์ ซึ่งในอนาคตผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาอวัยวะเทียมจะทำให้มนุษย์ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกายไปได้อย่างท้าทาย

อาชีพที่ปรึกษาด้านพันธุกรรม ในอนาคตมนุษย์จะยิ่งให้ความสำคัญกับการวางแผนทางพันธุกรรม เพื่อกำหนดรูปพรรณสันฐาน และจัดการกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นเสียอีก

จะเห็นได้ว่า อาชีพที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นที่ต้องการในอีกยี่สิบปีข้างหน้า ล้วนเป็นอาชีพที่แปลกใหม่และหลากหลายจนผู้ใหญ่อย่างเราคาดไม่ถึง

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กในวันนี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคต จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ด้วยการให้ความสำคัญกับโภชนาการ กินอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะสารอาหารที่มีส่วนกระตุ้นการพัฒนาสมอง และให้ความสำคัญกับการสังเกตแววความถนัดของลูก ตั้งแต่ช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปีแรก ซึ่งเป็นวัยที่เด็กทุกคนจะมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ดีเยี่ยม เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวลูกออกมาส่งเสริมให้เกิดความชำนาญ เพราะหากเด็กได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่ ย่อมมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้

 

#เชื่อในสิ่งที่เค้ารักเพื่ออนาคตที่เค้าชอบ
#แม่2040
#สารอาหารเพื่อพัฒนาการทางสมอง
#S26ProgressGold
#Advertorial
—อ้างอิง
https://vulcanpost.com/154733/10-jobs-of-2050/
http://time.com/money/4982643/6-future-jobs/
https://www.bbc.com/thai/international-42177582
https://www.bbc.com/thai/international-40618306
https://www.s-momclub.com

 


RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST