READING

NEWS UPDATE: การยกเลิกสอบเข้าป.1 ไม่ผ่านการพิจารณา...

NEWS UPDATE: การยกเลิกสอบเข้าป.1 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความหวัง ความฝันที่ลูกหลานไม่ต้องสอบเข้าป.1 อาจจะดับสลายไป  เมื่อสาระสำคัญบางส่วนของร่างกฎหมายพัฒนาเด็กประถมวัยฉบับที่ผ่านครม. ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ร่างเดิมกล่าวไว้ว่า หากมีการสอบแข่งขันมีโทษปรับ 500,000 บาท แต่ว่ากฎหมายใหม่ไม่มีบทลงโทษนี้แล้ว และกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กประถมวัยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไขในการคัดเลือกเด็กอย่างเหมาะสม

จะเห็นได้ว่าประเด็นการยกเลิกสอบเข้าป. 1 อาจจะยังไม่เป็นจริง เพราะไม่มีบทลงโทษอย่างจริงจัง และยังมีการสร้างกฎเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับเด็ก ซึ่งทำให้เด็กยังต้องไปติวหรือทำตัวให้เหมาะสมกับเกณฑ์ที่จะถูกสร้างขึ้นต่อไปในอนาคต

ดังนั้นร่างพรบ.เด็กปฐมวัยฉบับร่างครม. จะเป็นจริงได้ อาจจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่กำลังพิจารณาอยู่ใน ณ ขณะนี้  

 

 

ที่มา
บ่ายโมง ตรงประเด็น

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST