READING

NEWS UPDATE: โรงเรียนสังกัดสพฐ. ประกาศงดรับเด็กอนุ...

NEWS UPDATE: โรงเรียนสังกัดสพฐ. ประกาศงดรับเด็กอนุบาลหนึ่ง (อายุ 3 ขวบ) เข้าเรียน เริ่มต้นปีการศึกษา 2562 นี้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าโรงเรียนอนุบาลของสพฐ. งดรับเด็กอนุบาลหนึ่งหรือเด็กสามขวบ เนื่องจากต้องการลดความซ้ำซ้อนของการศึกษา

โดยการรับเด็กอนุบาลหนึ่ง จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพราะทั้งสองหน่วยงานทำงานได้ดีอยู่แล้ว

สพฐ. จึงต้องการลดความซ้ำซ้อนของการศึกษา และเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากอปท. และสช. ก็เป็นหน่วยงานรัฐเช่นกัน ไม่ได้มีเพียงแต่สพฐ. เท่านั้น

ทางสพฐ. จึงมีนโยบายเริ่มต้นรับเด็กชั้นอนุบาลสอง อายุ 4 ขวบ และอนุบาลสาม อายุ 5 ขวบ เข้าเรียน ซึ่งนโยบายนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

สำหรับเด็ก 3 ขวบ หรืออนุบาลหนึ่ง ที่จะได้เข้าศึกษาในปี 2562 คือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2558-16 พฤษภาคม 2559

ในกรุงเทพฯ มีโรงเรียนอนุบาลในสังกัดสพฐ. ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เป็นต้น

ดังนั้น เด็กกรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลหนึ่งได้ทั้งในโรงเรียนสังกัดกทม. และโรงเรียนเอกชน

อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ เช่น อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและได้รับการตรวจสอบแล้ว ว่าไม่มีโรงเรียนอนุบาลของอปท. หรือสช. ทางสพฐ. จึงจะอนุมัติให้เปิดอนุบาลหนึ่งได้ในบริเวณนั้น

 

 

 

ที่มา
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.

Panitnun W.

'แพม' ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง แต่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ ว่างไม่ได้ต้องหาคลิปเด็กมาดู ถ้าได้ดูคลิปเด็กก่อนนอนนี่คือจะฟินมาก และที่ชอบมากอีกอย่างคือ แซลมอน ความฝันคือ ถ้ามีเงินจะเปิดฟาร์มแซลมอน

COMMENTS ARE OFF THIS POST