READING

NEWS UPDATE: หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่...

NEWS UPDATE: หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่องประดับคุมกำเนิดในสัตว์ และหวังว่านี่จะเป็นหนทางใหม่ในการคุมกำเนิดในอนาคต

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียกำลังพัฒนาการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนผ่านการใช้แผ่นแปะที่ติดอยู่กับเครื่องประดับต่างๆ เช่นนาฬิกา แหวน และต่างหู โดยแผ่นแปะติดอยู่ในเครื่องประดับด้านที่สัมผัสกับผิวผู้สวมใส่ เช่น ด้านหลังของต่างหู หรือด้านในของนาฬิกาข้อมือ

วารสารทางการแพทย์ Controlled Release เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าจากผลการทดสอบขั้นต้น เครื่องประดับคุมกำเนิดอาจสามารถให้ฮอร์โมนคุมกำเนิดแก่ผู้ใส่ได้ในปริมาณที่เพียงแต่ แต่ยังไม่มีการทดลองเครื่องประดับคุมกำเนิดในมนุษย์

แนวคิดเครื่องประดับคุมกำเนิดนี้มาจากการประยุกต์ยาแบบผิวหนัง ที่ตัวยาจะดูดซึมผ่านผิวหังและเข้าสู่กระแสเลือดด้วยระบบส่งยานำวิถี

เดิมมีแแผ่นแปะคุมกำเนิดอยู่แล้ว แต่มีความยุ่งยากในการใช้และผู้คนมักใช้ผิดพลาดทำให้มีอัตราการท้องเกิดขึ้นสูงถึง 9 เปอร์เซ็นต์

ผู้วิจัยได้นำแผนแปะคุมกำเนิดมาพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงประมาณ 1 ตารางเซ็นติเมตร เพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับและทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น

Mark Prausnitz หนึ่งในผู้วิจัยกล่าวว่า “การสวมเครื่องประดับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันผู้หญิง เทคนิคนี้น่าจะช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับฮอร์โมนคุมกำเนิดปริมาณที่ครบง่ายขึ้น”

 

 

 

 

ที่มา

Voicetv


Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

COMMENTS ARE OFF THIS POST