READING

NEWS UPDATE: สำนักปลัดกรุงเทพฯ ประกาศงดไม่ให้จำหน่...

NEWS UPDATE: สำนักปลัดกรุงเทพฯ ประกาศงดไม่ให้จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน

ผลจากการศึกษาในปี พ.ศ. 2551-2560 จากคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าสัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 13 และผลการศึกษาในปี 2551-2562 เด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27

หลังจากข่าวผลการศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ออกไป ส่งผลมีคำสั่งให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน และยังประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต ให้ครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องโภชนาการและโทษของน้ำอัดลมเสริมในวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

 

 

 

ที่มา
TNNThailand
Nationtv

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST