READING

NEWS UPDATE: การกล่าวชื่นชมลูกทุกๆ วัน ช่วยลดความเ...

NEWS UPDATE: การกล่าวชื่นชมลูกทุกๆ วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้าของเด็กได้

การศึกษาจาก Social Psychological and Personality Science สำรวจเด็กเกาหลีใต้จำนวน 337 ราย เกี่ยวกับการกล่าวชื่นชมลูกของผู้ปกครองในแต่ละวัน โดยให้เด็กๆ จัดอันดับคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขา ว่าชื่นชมพวกเขาในเกณฑ์มากหรือน้อย ซึ่งการศึกษานี้สามารถอธิบายภาวะซึมเศร้าของเด็กได้ด้วย

จากผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่กล่าวชื่นชมลูก ทำให้เด็กมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่คุณพ่อคุณแม่กล่าวชื่นชมลูกในทุกๆ วัน เพราะเด็กจะรู้สึกได้ว่า คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับพวกเขา ดังนั้น การกล่าวชื่นชมเด็กในแต่ละวัน จะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพวกเขานั่นเอง

ทั้งนี้ การชื่นชมลูกๆ อย่างเพียงพอ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านจิตวิทยาอื่นๆ ในตัวเด็กด้วย

 

 

ที่มา
Parents

Panitnun W.

'แพม' ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง แต่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ ว่างไม่ได้ต้องหาคลิปเด็กมาดู ถ้าได้ดูคลิปเด็กก่อนนอนนี่คือจะฟินมาก และที่ชอบมากอีกอย่างคือ แซลมอน ความฝันคือ ถ้ามีเงินจะเปิดฟาร์มแซลมอน

RELATED POST