READING

NEWS UPDATE: การยกเลิกการลงโทษด้วยการตี ทำให้เด็กใ...

NEWS UPDATE: การยกเลิกการลงโทษด้วยการตี ทำให้เด็กใช้ความรุนแรงน้อยลง

ผลการสำรวจจาก 88 ประเทศ พบว่าสนับสนุนให้แบนการลงโทษเด็กด้วยการตี นักวิจัยค้นพบว่าการใช้ความรุนแรงและการลงโทษของพ่อแม่มีความเชื่อมโยงกัน

ผลการศึกษาทั่วโลกกว่าร้อยละ 70 ได้เปิดเผยว่า ประเทศที่แบนการลงโทษเด็ก เยาวชนใช้ความรุนแรงลดน้อยลง

ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาแม็กกิลล์ (McGill University) ประเทศแคนาดา ค้นพบว่าประเทศที่แบนการตีเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียน การใช้ความรุนแรงของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีลดลงกว่าร้อยละ 69 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่ได้ใช้มาตรการหรือกฎหมายดังกล่าว

อัตราเฉลี่ยการทำร้ายร่างกายในเด็กผู้ชายลดลงกว่า 2 ใน 3 และในเด็กผู้หญิงลดลงกว่าร้อยละ 40

การออกมาตรการห้ามตีเด็กแค่เฉพาะบางสถานที่ เช่น ในโรงเรียน พบว่าสามารถลดความรุนแรงในเด็กผู้หญิงได้ แต่ไม่ได้ผลในกลุ่มเด็กผู้ชาย

 

 

ที่มา
The Sun

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST