READING

NEWS UPDATE : ผู้ปกครองชาวอังกฤษออกเตือนอย่าปล่อยใ...

NEWS UPDATE : ผู้ปกครองชาวอังกฤษออกเตือนอย่าปล่อยให้ทารกแรกเกิดนั่งคาร์ซีทนานกว่า 30 นาที

พ่อแม่ชาวอังกฤษร่วมกันออกมาเตือนว่าเด็กทารกแรกเกิดสามารถเกิดอาการหายใจไม่ออกได้ หากนั่งอยู่ในคาร์ซีทนานกว่า 30 นาที

โดย Churchill Car Insurance ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง 2,000 คน พบว่าเพียงร้อยละ 31 เท่านั้น ที่ทราบว่าการให้ทารกนั่งบนรถด้วยคาร์ซีทนานๆ จะทำให้เด็กหายใจลำบากและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น

อีกหนึ่งในสามของผู้ปกครองไม่ทราบว่าเขาควรหยุดพัก 15 นาทีทุก ๆ สองชั่วโมงเมื่อเดินทางกับทารก และร้อยละ 75 กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบว่าไม่ควรเดินทางกับทารกแรกเกิดนานกว่า 30 นาที

ศาสตราจารย์ปีเตอร์เฟลมมิ่งจากมหาวิทยาลัยบริสตอลได้มีการวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลกระทบของคาร์ซีทต่อเด็กทารก พบว่าทารกแรกเกิดนั่งที่มุม 40 องศานานถึง 30 นาทีสามารถ’ถูกบีบ’ จากเบาะได้

เขากล่าวอีกว่า ‘ถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในการใช้เบาะรถยนต์สำหรับเด็กเล็ก แต่ผู้ปกครอบควรพาเด็กทารกออกจากเบาะบ้าง และให้นอนในบริเวณที่เหมาะสม

 

 

ที่มา
mirror

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST