READING

NEWS UPDATE: การขาดวิตามินดีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อก...

NEWS UPDATE: การขาดวิตามินดีอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้

การศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ไม่ได้รับวิตามินดีมากเพียงพอ จะใช้เวลานานในการตั้งครรภ์ และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร

 

นักวิจัยได้วิเคราะห์ระดับสารอาหารที่จำเป็นในเลือดก่อนการตั้งครรภ์ และหลังจากนั้นแปดสัปดาห์ ในผู้หญิง 1,200 รายที่มีภาวะแท้งบุตรก่อนหน้า และอยากจะตั้งครรภ์อีกครั้ง

 

ดร.ซุนนิ มัมฟอร์ด จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติและการพัฒนามนุษย์ยูนิซเคนเนดีชริเวอร์ ที่ร็อกวิลล์ รัฐแมรีแลนด์ กล่าวว่า “ผลวิจัยของเราชี้ว่า วิตามินดีอาจมีความสำคัญในการตั้งครรภ์”

 

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเกี่ยวกับโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อแลนเซตชี้ว่า ระดับวิตามินดีในระดับสูงมีประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ใช้วิธีตั้งครรภ์แบบเด็กหลอดแก้ว (IVF)

 

โดยการศึกษาได้กล่าวถึงอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์แบบ IVF และอ้างว่าอัตราการเกิดจะสำเร็จมากขึ้น เมื่อคุณแม่อยู่ในสภาพอากาศที่มีแดดจัด (ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินดี) แต่มีข้อมูลน้อยสำหรับคุณแม่ที่พยายามจะตั้งครรภ์ตามด้วยวิธีธรรมชาติ

 

วิตามินดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายในการดูดซับแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ จากอาหารและเครื่องดื่มที่เราบริโภค การขาดแคลนวิตามินดีจึงอาจทำให้เกิดความอ่อนแอและความผิดปกติของกระดูกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกได้

 

และในการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า วิตามินดีมีความสำคัญมากในระยะก่อนตั้งครรภ์ ที่คุณแม่อาจไม่ทราบว่าตัวเองขาดหรือไม่ขาดวิตามินดี

 

สำหรับการศึกษานี้ นักวิจัยได้จัดระดับวิตามินดีไว้ที่ 30 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหรือต่ำกว่าว่า ‘ไม่เพียงพอ’

 

ผู้หญิงที่มีระดับวิตามินดีเกินเกณฑ์นี้ มีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์ได้มากกว่าผู้หญิงที่ขาดวิตามินดีร้อยละ 10 ซึ่งระดับวิตามินดีในช่วงก่อนตั้งครรภ์จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 12

อ้างอิง
Independent
Springfield Daily Record

Avatar

กำลังเรียน ป.โท เกี่ยวกับเด็ก ในสาขาที่ชื่อยาวมากสาขาหนึ่ง ชอบถ่ายรูปเป็นนิสัย และชอบไปเที่ยวในที่ที่มีดอกไม้เป็นพิเศษ มีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นแมวและกระต่ายอย่างละตัว

RELATED POST