READING

NEWS UPDATE: สเปนร่างกฎหมาย เด็กใช้มือถือต้องเปิดฟ...

NEWS UPDATE: สเปนร่างกฎหมาย เด็กใช้มือถือต้องเปิดฟังก์ชันการควบคุมโดยผู้ปกครอง

รัฐบาลประเทศสเปนออกร่างกฎหมาย กำหนดเด็กที่ใช้สมาร์ทโฟนต้องเปิดฟังก์ชันการควบคุมโดยผู้ปกครอง (Perental Control) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและดูแลการใช้สมาร์ทโฟนของเด็ก

กฎหมายดังกล่าวต้องเข้าสู่การลงมติรับรองจากรัฐสภาพก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป

ในร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีอีกหลายประเด็นเพื่อควบคุมเนื้อหาดิจิทัล โดยระบุว่าภาพปลอมที่สร้างจาก AI ซึ่งมีเนื้อหาทางเพศและภาพเปลือยของเด็ก จะมีความผิดอาญาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ร่างกฎหมายยังกำหนดเพิ่มอายุขั้นต่ำของเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียซึ่งต้องมีการกำกับดูแล จากเดิม 14 ปี เพิ่มเป็น 16 ปี

อ้างอิง
blognone

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST