NEWS UPDATE: การเล่นเกมทำให้เด็กฉลาดขึ้น

ตามการศึกษาจาก Jessica Piotrowski และ Patti Valkenburg จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม และ Karin Fikkers จากมหาวิทยาลัยอูเทรคต์ ในประเทศเนเธอแลนด์ ได้เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยวัย 3-7 ปี จำนวน 937 คน

จากเวลาสี่ปีที่ได้ทำการศึกษา ทำให้พวกเขาพบว่าการเล่นเกมเพิ่มความฉลาดของเด็ก ฝึกให้เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่โดยการจดจำรูปแบบการเชื่อมต่อและการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

เชาว์ปัญญาเหลว (Fluid intelligence) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทักษะศตวรรษที่ 21 การคิดเป็นความสามารถทางสติปัญญาืโดยใช้สมองเป็นกลไกสำคัญ พัฒนาไปได้ด้วยการฝึกฝน 

เกมทำให้เด็กฝึกฝนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ถ้าทำแบบนี้จะเกิดผลอย่างไร และควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน 

Piotrowski คิดว่าเกมเปิดโอกาสให้คุณฝึกฝนสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ

 

ที่มา
NLTIME.NL
PIM – Faculty of Liberal Arts

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST