READING

NEWS UPDATE: อนามัยโลกพบเด็กติดเชื้อโปลิโอกลายพันธ...

NEWS UPDATE: อนามัยโลกพบเด็กติดเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ เร่งเข้ารับวัคซีน

อนามัยโลกพบเด็กติดเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์ ในอาเจะห์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ และในเวลาต่อมายังพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 คน ในพื้นที่เดียวกัน โดยพื้นที่ดังกล่าวมีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาการไม่เข้ารับวัคซีนจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้สูง

โรคนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาด ทำให้ไขสันหลังอักเสบ อาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต การเข้ารับวัคซีนป้องกัน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ของโรคโปลิโอทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่พบการระบาดในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ หากมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อโปลิโอจากพื้นที่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยอาจเกิดการระบาดในพื้นที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำได้

กรมควบคุมโรค ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนล่าช้า มารับวัคซีนอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนให้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

อ้างอิง
ch7

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST