READING

NEWS UPDATE: คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เร...

NEWS UPDATE: คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เร่งหารือแนวทางป้องกันเด็กเล็ก เสริมทักษะเอาตัวรอด เล็งใช้ ปุ่มกดฉุกเฉิน กรณีติดบนรถรับ-ส่ง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นและขยายผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อสาธารณะ

มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การดูแลเด็กปฐมวัยต้องเริ่มต้นด้วยการใส่ใจอย่างรอบด้าน และเป็นภารกิจร่วมกันตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน และสังคม เพื่อให้เด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของพลเมืองที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข ประกอบกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัยครอบคลุมการเดินทางโดยทางเท้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยเฉพาะรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องได้รับมาตรฐานจากกรมขนส่งทางบก มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ

“คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงเร่งหารือแนวทางป้องกันการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ข้อที่ 2 เรื่องการให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย โดยมีข้อสรุปทิศทางเดียวกันว่า ควรใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือ อาทิ ปุ่มกดฉุกเฉิน ในกรณีที่ติดอยู่บนรถรับ-ส่ง เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการขอความช่วยเหลือ และเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องทักษะการข้ามถนน การเรียนรู้ป้ายจราจร และการใช้เข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายขณะโดยสารด้วย “นายอรรถพล กล่าว

อ้างอิง
khaosod

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST