READING

NEWS UPDATE: สิงค์โปร์ติดอันดับ 1 ประเทศที่น่าอยู่...

NEWS UPDATE: สิงค์โปร์ติดอันดับ 1 ประเทศที่น่าอยู่สำหรับเด็กที่สุดในโลก

ผลการรายงานผลสำรวจคุณภาพชีวิตเด็กทั่วโลก จากองค์กรพัฒนาเอกชน Save The Children พบว่าสิงค์โปร์ทำคะแนนได้ 989 จาก 1,000 คะแนน จากการพิจารณาดัชนีทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตของเด็ก, อัตราการเจริญเติบโตของเด็ก, การเข้าถึงการศึกษาของเด็ก, การใช้แรงงานเด็ก, อัตราการแต่งงานในเด็ก, อัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยใส, การย้ายถิ่นฐานเพราะเด็กเผชิญความขัดแย้ง และอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมในเด็ก

ตัวเลขของประเทศแสดงให้เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กในสิงคโปร์อยู่ที่ 2.8 ต่อการเกิด 1,000 ครั้งในปี 2560 และอัตราการฆาตกรรมเด็กในปี 2559 เท่ากับ 0.1 คนตายต่อ 100,000 คน ในเด็กที่อายุไม่เกิน 19 ปี

โดยประเทศสิงคโปร์และประเทศสโลวีเนีย ประเทศในยุโรปกลางติดอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนนที่เท่ากันขึ้นแท่นอันดับ 1

ในฝั่งเอเซียที่ติดท็อป 10 มีแค่ประเทศสิงค์โปรติดอยู่อันดับที่ 1 และประเทศเกาหลีติดอยู่อันดับที่ 8 ส่วนประเทศไทยติดอยู่อันดับที่ 85 ของโลก

 

ที่มา
THESTRAITSTIMES

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST