READING

NEWS UPDATE: ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์อายุ 18 สัป...

NEWS UPDATE: ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์อายุ 18 สัปดาห์จะส่งผลให้ลูกชายมีสเปิร์มลดน้อยลง

นักวิจัยชาวออสเตเรียทำการวิจัยเปรียบเทียบแม่ที่เผชิญความเครียด เช่น เรื่องหย่าร้าง ตกงาน ในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนกับแม่อายุครรภ์ 18 สับดาห์ที่ไม่เผชิญความเครียด 

พบว่าสเปิร์มของตัวอ่อนมีน้อยกว่าถึง 1 ใน 3 มีความสามารถในการเคลื่อนที่น้อยลง 12 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงถึง 10 เปอร์เซ็นต์

แต่หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 18 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อเผชิญกับความเครียดจะไม่ส่งผลกระทบกับสเปิร์มของลูกชายที่อยู่ในท้อง

 

 

ที่มา
Matichon

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST