READING

NEWS UPDATE: เมื่อเด็กดื้อจึงมีแนวโน้มที่จะประสบคว...

NEWS UPDATE: เมื่อเด็กดื้อจึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเด็กทั่วๆ ไป ?!

จากการศึกษาที่ครอบคลุมถึง 40 ปีพบว่า เด็กที่ดื้อตั้งแต่อายุยังน้อยมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้ใหญ่ โดยการศึกษาดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาพัฒนาการที่ติดตามเด็ก 700 คนตั้งแต่อายุ 12 ถึง 52 ปี ซึ่งคอยดูพฤติกรรมในวัยเด็กมาโดยตลอด

นักวิจัยได้ตรวจสอบสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ปกครองว่าจะส่งผลกระทบต่อเด็กๆ อย่างไรบ้างอีกด้วย

โดยในช่วงเริ่มต้นของการทดลองนักวิจัยไ้สังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ ทั้ง 700 คน ทั้งเรื่องของความไม่ตั้งใจ ความอดทนของพวกเขา การทำลายกฎเกณฑ์ต่างๆ และการท้าทายอำนาจของผู้ปกครอง ซึ่งอีกใน 40 ปีต่อมา เด็กคนเดียวกันก็ได้ถูกตรวจสอบในลักษณะเดิมอีกครั้ง

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวทำให้พบว่าเด็กที่ฝ่าฝืนกฎท้าทายพ่อแม่มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงมากที่สุด แต่ต้องบวกรวมกับส่วนการเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

 

ที่มา
independent

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST