READING

NEWS UPDATE: วิโรจน์ ชูแก้ปัญหาการศึกษา ต้องตอบโจท...

NEWS UPDATE: วิโรจน์ ชูแก้ปัญหาการศึกษา ต้องตอบโจทย์ พ่อแม่ เด็ก ครู เน้นให้เด็กมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่า กทม. จากพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่สนามเป้า เพื่อติดตามประเด็นการศึกษา เปิดเผยว่า ตนตามเรื่องนี้มานานและอยากแก้ไขปัญหาในกรุงเทพ ขอชูประเด็นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ตอบโจทย์พ่อแม่ในกรุงเทพฯ ต้องไปทำงานอย่างสบายใจ กทม.ต้องสนับสนุนการศึกษา บริการดูแลเด็กหลังเลือกเรียน

ทั้งนี้ต้องเพิ่มงบอาหาร ให้เด็กมีโภชนาการที่ดี และสำคัญสุดโรงเรียนในสังกัดกทม. ต้องปราศจากการกลั่นแกล้งรังแกให้ได้ มีการจัดจ้างครูการศึกษาพิเศษ และนักจิตวิทยาเพิ่มเติม ถ้าสิทธิเด็กได้รับการคุ้มครอง ครูและเด็กเข้าใจกัน หน้าต่างของการเรียนรู้จะเปิดกว้างขึ้น คุณภาพการเรียนการสอนก็จะดีขึ้น

โจทย์ที่ 2 คือต้องตอบโจทย์เด็ก คนกรุงเทพต้องการให้เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นหาตัวเอง มีโอกาสพัฒนาทักษะที่สำคัญ มีมนุษยสัมพันธ์ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถ้าเด็กไม่มีเวลาก็จะทำไม่ได้ ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนกทม. จะเรียนให้น้อยลง ลดการสอบลง แล้วเปิดพื้นที่ในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาทักษะการเงินส่วนบุคคล ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการช่วยชีวิต ฯลฯ ให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นกับการใช้ชีวิต

โจทย์ที่ 3 คือ ครู ระบบการศึกษาของ กทม. ต้องให้โรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น การสั่งซื้อหนังสือเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดยตัดขั้นตอนเยิ่นเย้อ ที่ต้องผ่านเขตออก ให้มาที่สำนักการศึกษาได้โดยตรง และที่สำคัญครูจะต้องมี อำนาจในการจัดการเรียนการสอน

ยืนยันว่านโยบายการศึกษาเป็นนโยบายที่ตนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการลงทุนกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ คือการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ และยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเมืองที่คนเท่ากันในระยะยาว โดยนโยบายการศึกษาจะเป็น 1 ใน 12 นโยบายหลักของทีมที่จะเปิดตัวในวันที่ 27 มี.ค.นี้

อ้างอิง
matichon

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST