READING

NEWS UPDATE: อาหารกลางวันเด็ก 21 บาท เพียงพอแล้วเห...

NEWS UPDATE: อาหารกลางวันเด็ก 21 บาท เพียงพอแล้วเหรอ?!

ปัจจุบันเราจะเห็นว่าราคาสินค้ากำลังทยานขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อไก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแน่นอนว่าราคาสินค้าแพงเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน

รวมไปถึงโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน อย่างเช่น ที่โรงเรียนวัดหุบกระทิง ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้

ด.ญ.พิมพ์ชนก ประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า ตนและเพื่อนๆ ชื่นชอบแกงเขียวหวาน หนึ่งในเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนมากเป็นพิเศษ ด้วยมีรสชาติอร่อย

แต่ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร เมนูที่มีส่วนผสมของหมูก็จะลดปริมาณ และนำเนื้อไก่ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ชนิดอื่นมาทดแทน เพื่อให้ยังคงทำอาหารให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างเพียงพอ และถ้าหากเป็นไปได้ ก็อยากให้ข้าวของถูกลงเพื่อที่โรงเรียนจะได้มีงบจัดซื้ออาหารให้กับนักเรียนได้รับประทานอย่างเช่นในอดีต

ขณะที่ดร.สุนันทา ปานณรงค์ ผอ.โรงเรียนวัดหุบกระทิง เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดหุบกระทิง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 490 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 56 คน ประถมศึกษา 1-6 จำนวน 310 คน และมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 124 คน

แม้ว่าปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบให้มีการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ ชั้นปฐมวัย–ประถมศึกษา 6 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 จากอัตราเดิมที่ 20 บาท/คน/วัน มาเป็น 21 บาท/คน/วัน โดยยึดหลักตาม Thai School Lunch แต่ว่างบประมาณในอัตราดังกล่าว ทางโรงเรียนยอมรับว่าไม่เพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับงบประมาณ 21 บาท ถูกแบ่งเป็นค่าจ้างแม่ครัว ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ตลอดจนค่าวัตถุดิบ ข้าวสาร เครื่องปรุงรส เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ หรือขนมหวาน โดยทางโรงเรียนใช้วิธีแก้ปัญหา ด้วยการปรับเปลี่ยนเมนู ลดวัตถุดิบที่มีราคาแพง อย่างเนื้อหมูชิ้น ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีน มาเป็นหมูบด เนื้อไก่ หรือเนื้อปลา ที่มีราคาถูกกว่าแทน ในส่วนของผักก็หันมาใช้ผักตามช่วงฤดูกาล รวมทั้งการอุดหนุนซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่

นอกจากนี้ บางครั้ง โรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากวัด และชุมชน ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบอาหาร ทำให้สามารถดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งไม่ได้รับการอุดหนุนในโครงการอาหารกลางวัน ปัจจุบันพบว่า มีนักเรียนส่วนหนึ่งต้องหยุดเรียน เนื่องจากไม่มีเงินค่าอาหารกลางวัน ด้วยฐานะทางครอบครัวค่อนข้างลำบาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักเรียนเหล่านี้ เสี่ยงต่อการออกนอกระบบการศึกษาในอนาคต

ค่าอาหารกลางวันเด็ก จากสถานกาณ์ปัจจุบัน ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน 21 บาท/คน/วัน ไม่เพียงพอ ควรจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 30 บาท/คน/วัน รวมไปถึงขยายโอกาสให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันด้วย ดร.สุนันทา กล่าวในที่สุด

อ้างอิง
thairath

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST