READING

NEWS UPDATE: ลอสแอนเจลิส บังคับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไ...

NEWS UPDATE: ลอสแอนเจลิส บังคับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน

หน่วยงานด้านการศึกษาของเขตลอสแอนเจลิส เคาน์ตี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการลงคะแนนให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ามกลางเสียงของผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากห่วงด้านความปลอดภัยของวัคซีนต่อเด็ก 

โดยสาเหตุของการบังคับให้ฉีดวัคซีน เนื่องจากลอสแอนเจลิสจะเริ่มทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ชึ่งพ่อแม่บางส่วนค่อนข้างไม่เห็นด้วย เนื่องจากกลัวผลข้างเคียงของวัคซีน รวมถึงมองว่าพ่อแม่ควรมีสิทธิที่จะได้ตัดสินใจ ว่าอยากจะให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่

ด้านบอร์ดบริหารของโรงเรียนในลอสแอนเจลิสก็ได้ระบุว่า การบังคับการฉีดวัคซีนในเด็กไม่ใช่การตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถือเป็นความจำเป็นแก่ส่วนรวม ซึ่งการฉีดจะครอบคลุมนักเรียนกว่า 600,000 คน ยกเว้นเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ข้อจำกัดทางศาสนา

 

ที่มา
thairath

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST