7 สาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นเด็กอ่อนแอและไม่มั่นใจในตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต่างก็อยากให้ลูกมีความมั่นใจ มีความเชื่อมั่น และเคารพตนเอง ความรู้สึกเหล่านี้สำคัญมาก เพราะความสำเร็จของลูกจะ ‘ทำได้’ หรือ ‘ทำไม่ได้’ เริ่มต้นจากความเชื่อมั่น เมื่อลูกเชื่อว่าสามารถทำได้ ลูกมีแนวโน้มที่จะทำมันสำเร็จ