READING

NEWS UPDATE: สหรัฐปรับบริษัทไมโครซอฟต์ 20,000 ล้าน...

NEWS UPDATE: สหรัฐปรับบริษัทไมโครซอฟต์ 20,000 ล้านบาท เนื่องจากละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก

คณะกรรมาธิการการค้ากลางของสหรัฐ (เอฟทีซี) ออกแถลงการณ์ว่า บริษัทไมโครซอฟต์ละเมิดกฎหมายการพิทักษ์ความเป็นส่วนบุคคลออนไลน์ของเด็ก หรือ คอปปา (Children’s Online Privacy Protection Act-COPPA)

ผลการตรวจสอบพบว่า ย้อนกลับไประหว่างปี 2558-2563 ไมโครซอฟต์เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเครื่องเล่นเกม Xbox ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง และยังคงเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้จนถึงปัจจุบัน นับจากนี้ เอฟทีซีต้องการให้ไมโครซอฟต์ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นขั้นตอน เพื่อเพิ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับเด็กที่ใช้งาน Xbox รวมถึง การจำกัดสิทธิของไมโครซอฟต์เอง ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน และการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมปกป้องข้อมูลของบุตรหลาน ซึ่งใช้งานเอ็กซ์บ็อกซ์

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ไมโครซอฟต์ยินยอมชำระค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 20,826 ล้านบาท) ให้แก่เอฟทีซี เพื่อการประนีประนอมยอมความครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ ต้องผ่านการอนุมัติโดยศาลของรัฐบาลกลางเสียก่อน

อ้างอิง
dailynews

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST