Category: News Update
News Update

NEWS UPDATE: มีเด็กชาวอังกฤษเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ไปหาหมอฟันก่อนวันเกิดครั้งแรกของพวกเขา

ผลการศึกษาเปิดเผยว่าช่วงขวบแรกมีเด็กมาพบทันตแพทย์แค่ 3 เปอร์เซ็นต์ และพออายุ 2 ขวบมาหาหมอฟันเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย Birmingham ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Edinburgh, Public Health England..
News Update

NEWS UPDATE: ฝรั่งเศสออกกฎหมายต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัวเพศเดียวกัน ให้เปลี่ยนจากการคำว่าพ่อแม่เป็นผู้ปกครองที่ 1 และที่ 2 แทน

เพราะฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมให้คนทุกเพศ ทำให้สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสตัดสินยกเลิกแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลที่มีคำว่าพ่อแม่ และคำว่าผู้ปกครองที่ 1 แทนคำว่าแม่ และผู้ปกครองที่ 2 แทนคำว่าพ่อ  ในฝรั่งเศสไม่ได้มีครอบครัวที่มีแต่พ่อแม่ลูก ที่พ่อเป็นเพศชาย แม่เป็นเพศหญิงเท่านั้น แต่ยังมีครอบครัวเพศเดียวกันอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติความไม่เท่าเทียมกับครอบครัวเป็นเพศเดียวกันจึงอนุญาตให้ใช้กฎหมายนี้  Valérie Petit ..
News Update

NEWS UPDATE: บ้านที่ไม่เรียบร้อยทำให้พ่อแม่เครียดมากกว่าเรื่องที่ลูกหายตัวไป

จากการสำรวจพ่อแม่ 4,000 รายโดยเว็บไซต์ childcare.co.uk พบว่าบ้านที่ไม่เรียบร้อยทำให้พ่อแม่เครียดกว่าเรื่องอื่น ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 60 เครียดเรื่องอยู่บ้านที่ไม่เรียบร้อยมากกว่าลูกหายตัวไปคิดเป็นร้อยละ 16 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  และจากข้อมูลการสำรวจสิ่งที่ก่อให้พ่อแม่เกิดความเครียดคือการนอนไม่หลับ (55 เปอร์เซ็นต์) และการค้นหาสถานรับดูแลเด็ก (30..
News Update

NEWS UPDATE: การเล่นเกมทำให้เด็กฉลาดขึ้น

ตามการศึกษาจาก Jessica Piotrowski และ Patti Valkenburg จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม และ Karin Fikkers จากมหาวิทยาลัยอูเทรคต์ ในประเทศเนเธอแลนด์ ได้เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานวิจัยวัย 3-7 ปี..
News Update

NEWS UPDATE: แบตเตอรี่ปุ่มอันตรายต่อเด็กมากกว่าที่คิด

พ่อแม่อาจจะคิดว่าแค่ลูกเผลอกลืนแบตเตอรี่ปุ่มก็เป็นอันตรายมากพ่อแล้ว แต่ความจริงแบตเตอรี่ปุ่มยังอันตรายมากกว่านี้อีก Sarah Hunstead ผู้ก่อตั้ง CPR ได้ทำการทดลองเอาแบตเตอรี่ปุ่มไปวางไว้บนเนื้อไก่ ผ่านไปสักพักสารลิเธียมไอออนที่อยู่ในแบตเตอรี่ปุ่มทำให้เนื้อไก่ไหม้ โดยเปรียบเทียบกับการวางแบตเตอรี่ไว้บนเนื้อไก่ 30 นาที และ 4 ชั่วโมง ในออสเตรเลียมีเด็กสี่คนต่อสัปดาห์ได้รับบาดเจ็บจากแบตเตอรี่ปุ่ม..
News Update

NEWS UPDATE: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ‘สนูซีเล็น’ มาดูแลเด็กออทิสติก-สมาธิสั้น

ทั้งเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีเด็กป่วยประมาณ 43,000 คน เข้าถึงบริการยังน้อยเพียงร้อยละ 2.39 ทำให้ทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเร่งค้นหาเด็กในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อนำเด็กเข้าสู่การดูแลฟื้นฟู..
News Update

NEWS UPDATE: ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์อายุ 18 สัปดาห์จะส่งผลให้ลูกชายมีสเปิร์มลดน้อยลง

นักวิจัยชาวออสเตเรียทำการวิจัยเปรียบเทียบแม่ที่เผชิญความเครียด เช่น เรื่องหย่าร้าง ตกงาน ในช่วง 18 สัปดาห์แรกของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนกับแม่อายุครรภ์ 18 สับดาห์ที่ไม่เผชิญความเครียด  พบว่าสเปิร์มของตัวอ่อนมีน้อยกว่าถึง 1 ใน 3 มีความสามารถในการเคลื่อนที่น้อยลง 12..
News Update

NEWS UPDATE: เด็กเล็กเสี่ยงติดเชื้อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงฤดูฝน

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงฤดูฝนนี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ประปรายและต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก กลางสัปดาห์ของเดือนกรกฏาคม มีรายงานเข้ามาว่าพบผู้ป่วยในโรงเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 1 เหตุการณ์  คาดว่าพ่อแม่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงฤดูหนาว เราสามารถพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มเสี่ยงมากที่สุดจะเป็นเด็กเล็ก เด็กคลอดก่อนกำหนด รวมถึงเด็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น..
News Update

NEWS UPDATE: สิงค์โปร์ติดอันดับ 1 ประเทศที่น่าอยู่สำหรับเด็กที่สุดในโลก

ผลการรายงานผลสำรวจคุณภาพชีวิตเด็กทั่วโลก จากองค์กรพัฒนาเอกชน Save The Children พบว่าสิงค์โปร์ทำคะแนนได้ 989 จาก 1,000 คะแนน จากการพิจารณาดัชนีทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตของเด็ก,..