INTERVIEW: คุณพ่อสายอาร์ต—Alex Face ศิลปินผู้มีแรงบันดาลใจจากลูกสาว

ศิลปินกราฟิตี้เจ้าของผลงานเด็กน้อยสามตาหน้านิ่ง เมื่อต้องเป็นคุณพ่อ ผลงานการเลี้ยงลูกของเขาจะสร้างสรรค์และสวยงามแค่ไหน

INTERVIEW: คุณพ่อหัวดื้อ—วิชัย มาตกุล ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ แห่งแซลมอนเฮาส์

ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์จอมดื้อ ‘วิชัย มาตกุล’ เมื่อต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘ลูก’ แล้ว… ใครจะดื้อกว่ากัน