READING

สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้: 4 วิธีสร้างสภาพแวดล้อ...

สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้: 4 วิธีสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ หรือ Learning Environment หมายถึง สภาวะต่างๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนหรือเด็กๆ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นเหตุผลที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องเตรียมมีสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจ อยากเรียนรู้ และสนุกกับการพัฒนาตัวเองต่อไป

แต่ไม่ใช่แค่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น ที่ควรจัดเตรียม สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ที่ไม่ได้หมายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่คุณพ่อคุณแม่เองก็ริเริ่มและปลูกฝังพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีให้ลูกได้ตั้งแต่วิธีการเลี้ยงดูและส่งเสริมปัจจัยความพร้อมอื่นๆ ไปพร้อมกัน

1. บรรยากาศภายในบ้านต้องดี

LearningEvrm_web_1

เพราะเด็กเล็กเป็นวัยที่ไวต่อสิ่งเร้า ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ของลูกให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเท ปราศจากเสียงรบกวนและกลิ่นรบกวน รวมถึงควรเลือกมุมที่มีแสงสว่างมากพอที่เหมาะสำหรับการใช้สายตา เช่น การอ่านหนังสือ การทำงานศิลปะ หรือแม้แต่พื้นที่สำหรับการเล่นตามอัธยาศัย

หากเด็กมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ก็จะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

2.  เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

LearningEvrm_web_2

คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาตัวเองตามความชอบหรือความถนัดของตัวเอง

3. ผลักดัน ไม่ใช่กดดัน

LearningEvrm_web_3

การสอนให้ลูกมีความฝันและมีเป้าหมายของตัวเอง เป็นเรื่องดี แต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรกดดันหรือเร่งรัดให้ลูกทำตามเป้าหมายมากจนเกินไป แต่ควรเปลี่ยนความกดดันเป็นแรงผลักดัน ส่งเสริม และคอยสนับสนุนให้ลูกได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่

4. คุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมในการเรียนได้

LearningEvrm_web_4

การมีส่วนร่วมในการเรียนของลูก ไม่ได้หมายความว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำแบบฝึกหัดหรือทำการบ้านแทนลูก แต่หมายถึงการที่คุณพ่อคุณแม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการชี้แนะแนวทางเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรลืมชื่นชมที่ลูกมีความพยายาม ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาสำเร็จหรือไม่ก็ตาม เพราะนอกจากจะทำให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้ว ยังช่วยทำให้เด็กๆ กล้าลองผิดลองถูก กล้าที่จะตัดสินใจ และเมื่อผิดพลาด เขาก็จะรู้สึกได้ว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอนั่นเอง

อ้างอิง
colostate.edu
Psychology Today

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST