READING

ขนมอันตราย: ขนมหน้าตาสีสันสดใส หน้าตาแปลกใหม่ กับอ...

ขนมอันตราย: ขนมหน้าตาสีสันสดใส หน้าตาแปลกใหม่ กับอันตรายที่ต้องระวัง!!!!

ขนมอันตราย

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตขนมสำหรับเด็กๆ ในปัจจุบัน อาจมีสักชิ้นที่ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเรารู้สึกตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ กับสีสันและรูปร่างหน้าตาแปลกใหม่ของขนม ที่ตั้งใจทำมาเพื่อดึงดูดความสนในของเด็กๆ

แต่ในขณะเดียวกัน เราก็เริ่มเห็นข่าวเกี่ยวกับ ขนมอันตราย ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเด็กๆ เช่น ขนมที่ผสมสี และสารแปลกปลอมที่เป็นอันตราย หรือขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย ก่อนยื่นขนมหน้าตาน่ากิน หรือแม้แต่จะหาซื้ออาหารสำเร็จรูปให้ลูก ควรสังเกตอะไรบนบรรจุภัณฑ์ของขนมหรืออาหาร
นั้นๆ บ้าง เรามาเตือนตัวเองไปด้วยกันนะคะ

สิ่งสำคัญที่ขนมและอาหารสำเร็จรูปควรมี

• มีฉลากโภชนการเป็นภาษาไทย

• มีหมายเลข อย.

• บอกส่วนประกอบหรือส่วนผสมชัดเจน

• มีชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตสินค้า

• วันเดือนปีที่ผลิตสินค้า และวันหมดอายุของสินค้า

• น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ

• วัตถุเจือปนอาหาร เช่น การแต่งกลิ่น สีผสมอาหาร วัตถุกันเสีย และสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

สัญญาณอันตราย

• ไม่มีฉลากภาษาไทย

• ไม่มีเลข อย.

• ไม่ทราบสูตรส่วนประกอบหรือส่วนผสม

• ไม่มีชื่อผู้ผลิตหรือนำเข้า

• และที่สำคัญ หากพบภาพสัญลักษณ์หรือข้อความเกี่ยวกับกัญชา เช่น ภาพใบกัญชา ข้อความ Canabis หรือ CA หรือ THC

ฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ หรือ Nutrition Facts คือสิ่งที่ใช้แสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้น ทำให้สามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างเหมาะสม

วิธีอ่านฉลากโภชนาการ

1. ดูปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค เป็นปริมาณที่แนะนำต่อการกินหนึ่งครั้ง

2. ดูจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็นจำนวนที่บอกว่าถ้ากินครั้งละหนึ่งหน่วยบริโภค จะแบ่งกินได้กี่ครั้ง

3. ดูคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ว่าจะได้พลังงานเท่าใด สารอาหารอะไรบ้าง ในปริมาณเท่าใด

4. ดูร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน

 

ทั้งนี้ หากคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยหรือคุณภาพอาหาร สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556

อ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST