READING

4 เหตุผลสำคัญ ว่าทำไมศิลปะการป้องกันตัว (Self-Defe...

4 เหตุผลสำคัญ ว่าทำไมศิลปะการป้องกันตัว (Self-Defense) ถึงสำคัญสำหรับเด็ก

การป้องกันตัว นอกจากจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้าย คุกคาม หรือถูกทำให้รู้สึกตกอยู่ในอันตรายได้

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนและเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้น เพื่อให้ลูกรู้จักนำมาใช้ปกป้องตัวเองในเวลาที่เกิดเหตุการณ์คับขันได้

ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่า การป้องกันตัวไม่ใช่เพียงแค่การใช้กำลังเพื่อปกป้องตนเองเท่านั้น แต่การป้องกันตัวยังทำให้ลูกได้รับประโยชน์อื่นๆ เช่น

1. ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

Self-Defense_web_1

การเรียนศิลปะป้องกันตัว ก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง เด็กๆ จะได้ยืดเส้นยืดสาย รู้จักบาลานซ์การขยับส่วนต่างๆ ร่างกาย เรียนรู้การหายใจ ฝึกสมาธิ ฝึกใช้กล้ามเนื้อ ผลที่ได้ตามมาก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2. เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง

Self-Defense_web_2

นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ศิลปะการป้องกันตัวยังทำให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กที่มีนิสัยขี้กลัวหรือขาดความมั่นใจ เพราะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ ไม่มีความสามารถที่จะสู้ใครได้ การได้เรียนศิลปะป้องกันตัวจะผลักดันให้ลูกได้ใช้กล้ามเนื้อ สุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

3. ทำให้เด็กมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

Self-Defense_web_3

การเรียนศิลปะป้องกันตัว ไม่ใช่แค่เป็นเพียงการสอนให้ลูกออกแรงหรือออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังสอนในเรื่องของระเบียบวินัยที่จะต้องมี เช่น การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ การเคารพกฎกติกา รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ลงมือทำร้ายคนอื่นก่อน รวมถึงรู้จักรับผิดชอบผลของการกระทำของตัวเองด้วย

4. ลดปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน

Self-Defense_web_4

การกลั่นแกล้งในโรงเรียนถือเป็นฝันร้ายทั้งของลูกและพ่อแม่ทุกคน การจะลดปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนควรเริ่มต้นจากการพัฒนาทักษะเข้าสังคมของลูก ซึ่งศิลปะป้องกันตัวถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ช่วยทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมได้ดี รู้ว่าอะไรควรทำ และไม่ควรทำ พร้อมเกิดความเคารพตัวเอง และเคารพผู้อื่น ลดปัญหาการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นได้

อ้างอิง
evolve-mma
imt
lifehack

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST