Author: Anittha R
Features

4 เทคนิคสอนลูกให้รู้จักและเข้าใจการใช้เงิน

เมื่อก่อนผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเด็กยังไม่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องเงินทองหรือการออมเงินเท่าไรนัก และพ่อแม่ยุคก่อนมักไม่ค่อยพูดหรือบอกให้ลูกรู้แหล่งที่มาของรายได้ที่นำมาใช้จ่ายในครอบครัว ด้วยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่เด็กจะเข้าใจได้โดยง่าย

Features

4 ผลร้ายจากการชื่นชมลูกมากเกินไป

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ การได้รับคำชม โดยเฉพาะจากคนที่มีความสำคัญในชีวิต ย่อมทำให้มีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้น และมีส่วนเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ เราอาจจะเคยได้ยินว่า ผู้ใหญ่ยุคก่อนเห็นว่าการชื่นชมเด็กหรือลูกหลานนั้นเป็นเรื่องไม่ควรทำ เพราะจะทำให้เด็กเหลิงหรือหลงตัวเองได้ แต่สำหรับแนวทางการเลี้ยงลูกยุคใหม่ การกล่าวคำชื่นชมกับเด็กๆ ในเวลาที่เหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป ก็มีผลดีที่จะช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นความสำคัญของความพยายามทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น

Features

4 เครื่องดนตรีช่วยบำบัดโรคสมาธิสั้น (ADHD) ในเด็ก

โรคสมาธิสั้นถือเป็นกลุ่มอาการอันดับต้นๆ ที่เด็กยุคใหม่กำลังเผชิญอยู่เป็นจำนวนมาก อาจเพราะสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าอย่างเทคโนโลยี วิธีการเลี้ยงดู หรือแม้แต่พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ก็อาจมีส่วนที่ทำให้ลูกมีโอกาสที่จะมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้น และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง โรคสมาธิสั้นจะติดตัวเด็กไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีผลทำให้พัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เรียนรู้ช้า สมาธิไม่ดี การคิดและตัดสินใจต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

Features

เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้พ่อแม่เครียดเกินพอดี

คุณพ่อคุณแม่หลายคนรู้ดีกว่า การเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตั้งแต่วันที่รู้ว่าตั้งท้อง จนเจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก ไม่ว่าจะเวลากิน เวลานอน หรือเวลาส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

News Update

NEWS UPDATE: สหรัฐเผยยอดรวมพบเด็กว่า 920,000 คนติดเชื้อ Covid-19

สถาบันกุมารเวชศาสตร์และสมาคมโรงพยาบาลเด็กของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขว่า นับตั้งแต่มีการระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน พบเด็กที่ติดเชื้อนั้นมีสูงถึง 920,000 ราย  โดยในช่วงระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 5 พ.ย. ถือเป็นช่วงที่มีเด็กติดเชื้อสูงที่สุดในรายสัปดาห์ จำนวน..
Features

5 ทริกดีๆ สอนให้ลูกรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self-Awareness)

ทักษะการรู้จักและเข้าใจตัวเอง หรือ Self-Awareness เป็นอีกทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตของเด็ก โดยเฉพาะในเด็กรุ่นใหม่ที่มีโอกาสในการเปิดรับและเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่าย หากลูกไม่รู้จักและเข้าใจตัวเอง ก็อาจจะสับสน ลังเล และคล้อยตามคนอื่นได้ง่าย

News Update

NEWS UPDATE: คุณแม่ชาวอังกฤษ ดัดแปลงตุ๊กตา สร้างการยอมรับและเข้าใจความบกพร่องทางร่างกาย

แคลร์ ทาเวลล์ คุณแม่ชาวอังกฤษ เธอได้ใช้เวลาว่างดัดแปลงตุ๊กตาที่มีอยู่เดิม เพื่อช่วยเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สร้างทั้งการยอมรับตนเอง รวมถึงผู้อื่น โดยตุ๊กตาถูกดัดแปลงให้มีลักษณะภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ติดเครื่องช่วยฟัง ขาแขนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เรื่องบกพร่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา เธอยังได้ก่อตั้งองค์กรอย่าง  “Bright..
Features

4 วิธีสอนให้ลูกเข้าใจการประนีประนอม (compromise)

การประนีประนอม (compromise) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จะทำให้คนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เพราะการรู้จักประนีประนอมทำให้เราสามารถเจรจา ต่อรอง หรือปรับตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือกระทบกระทั่งกันให้เจ็บช้ำน้ำใจ

Features

6 พฤติกรรมเล็กๆ ของพ่อแม่ ที่อาจส่งผลให้พี่น้องทะเลาะกัน

ครอบครัวที่มีลูกเล็กหลายคน คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณพ่อคุณแม่จะต้องเคยเหนื่อยใจเพราะการทะเลาะกันตั้งแต่ระหว่างตัวแสบพี่น้องในบ้านเป็นแน่ และบางครั้งจากทะเลาะหรือไม่พอใจกันด้วยเรื่องเล็กน้อย แต่หนักเข้าก็นำไปสู่การลงไม้ลงมือ พี่ตีน้อง น้องทุบพี่ จนคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเข้ามาห้าม หรือบางครอบครัวก็อาจจะมองว่าพี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา เดี๋ยวก็ลืมแล้วกลับมาเล่นกันเหมือนเดิม

Features

4 คำถามดีๆ ฝึกลูกวัยหัดเดินให้กล้าพูดมากขึ้น

เมื่อลูกเติบโตและข้ามผ่านช่วงวัยทารกมาสู่การเป็นเด็กวัยหัดเดิน นอกจากพัฒนาการทางร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่วมากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเดียวกันก็คือลูกเริ่มหัดพูด และเข้าใจบทสนทนาที่คุณพ่อคุณแม่คุยด้วยได้บ้าง ดังนั้นลูกจะมีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดดีขึ้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการส่งเสริม เลี้ยงดู และวิธีง่ายๆ เช่น การพูดคุยกับลูกของคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง