READING

NEWS UPDATE: มีโต๊ะเขียนหนังสือ มีผลการเรียนที่ดี ...

NEWS UPDATE: มีโต๊ะเขียนหนังสือ มีผลการเรียนที่ดี และมีความสุขที่โรงเรียน ช่วยผลักดันให้เด็กอยากเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ทีมนักวิจัยจากศูนย์การวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคมของโครเอเชีย ได้ทำงานวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำนวน 1,050 คน อายุ 13-15 ปี  ด้วยวิธีสอบถามนักเรียน ในโรงเรียน 23 แห่งในกรุงซาเกร็บ ของประเทศโครเอเชีย 

ผลวิจัยพบว่าขนาดของโรงเรียน ไม่มีส่งผลให้เด็กอยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย แต่กลับพบว่าหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมที่บ้านเด็ก พ่อแม่มีผลอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนหญิงมีแนวโน้มอยากเรียต่อมหาวิทยาลัยมากกว่าผู้ชาย และยังพบอีกว่า

และยังพบอีกว่าปัจจัยเรื่องการทำงานและระดับการศึกษาของพ่อแม่ไม่สามารถใช้ชี้วัดดความต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยของเด็กได้ 

แต่ทีมงานวิจัยยอมรับว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนที่อาศัยอยู่เมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลายการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สาเหตุนี้อาจส่งผลให้เด็กที่อาศัยในเขตชนบทและไม่มีมหาวิทยาลัย พ่อแม่มีสถานะทางเศรษฐกิจทางสังตมที่ต่ำกว่าอาจเป็นอุปสรรคให้เด็กไม่ทะเยอทะยานเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัย

 

 

 

ที่มา
BBC

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

COMMENTS ARE OFF THIS POST