READING

NEWS UPDATE: เตรียมให้บริการวัคซีนโควิด-19 เด็ก 6 ...

NEWS UPDATE: เตรียมให้บริการวัคซีนโควิด-19 เด็ก 6 เดือน – 4 ปี กลางเดือนตุลาคมนี้

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน – 4 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักอนามัย ได้สำรวจจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมารับวัคซีน Pfizer ฝาสีแดงในสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลขอจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค โดยให้บริหารจัดการวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล หรืออาจพิจารณาให้วัคซีนโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การกำกับของแพทย์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขการไปโรงเรียน คาดว่าจะเริ่มให้บริการในช่วงกลางเดือน ต.ค.65

อ้างอิง
thairath

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST