READING

NEWS UPDATE: กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนเฝ้าระว...

NEWS UPDATE: กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนเฝ้าระวังโรคปอดอับเสบจากประเทศจีน

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกเตือนถึงโรคปอดอักเสบจากประเทศจีน ที่เมืองอู่ฮั่น หลังมีผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสเป็นจำนวน 44 ราย โดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเชื้อไวรัสตัวใด และสาเหตุมาจากอะไร 

กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวัง พร้อมคัดกรองอาการหากผู้ที่เดินทางเข้ามามีอาการป่วย ไข้ หรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 

โดยกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ หากพวกเขาเริ่มมีอาการป่วยอย่างไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรรีบพาไปพบแพทย์อย่างทันที เพราะโรคนี้อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอย่างปอดบวมได้

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ที่มา
sanook

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST