READING

NEWS UPDATE: กรมอนามัย เตรียมกระจายเครื่องวัดฝุ่น ...

NEWS UPDATE: กรมอนามัย เตรียมกระจายเครื่องวัดฝุ่น 500 เครื่อง เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในสถานบริการสาธารณสุข อปท. และศูนย์เด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (Dust Boy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน 500 เครื่อง ว่า ปี 2564 กรมอนามัยได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการวิจัยการเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาหมอกควันด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ DustBoy ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซ็นเซอร์ และเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์กอัจฉริยะ โดยเครื่องวัดฝุ่นมีหลักการทำงานโดยเทคนิคการกระเจิงแสง (Light Scattering) สามารถวัดฝุ่น PM 2.5 PM 10 อุณหภูมิและความชื้น สามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบสถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์กอัจฉริยะ พร้อมส่งข้อมูลผลการวัดแบบออนไลน์ผ่านสัญญาณ WIFI 2.4 GHz สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนดูผลการวัดได้

นพ.อรรถพลกล่าวว่า มีการเริ่มใช้งานตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เสี่ยงตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ติดตั้งในสถานบริการสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมถึงสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยกรมอนามัยยังคงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการรับสนับสนุนเครื่องตรวจฯ จาก อว. 500 เครื่องนั้น จะนำมาขยายผลการเฝ้าระวังให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง สื่อสารและแจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยจะติดตั้งในสถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะส่งผลให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันได้อย่างทันท่วงที สร้างการรับรู้และสามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อวางแผนการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนต่อไป

 

อ้างอิง
mgronline

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST