READING

สอนลูกให้มีภาวะผู้นำ : 5 วิธี สอนลูกให้มองภาพกว้าง...

สอนลูกให้มีภาวะผู้นำ : 5 วิธี สอนลูกให้มองภาพกว้าง (Big Picture Thinking) จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

สอนลูกให้มีภาวะผู้นำ

การมองภาพกว้าง (Big Picture Thinking) คือ ทักษะการคิดที่ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงจากภาพที่ใหญ่ที่สุดไปหาส่วนย่อยที่สุดได้ คนที่มีทักษะการมองเห็นภาพกว้างจึงมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดหรือจำกัดตัวเองอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ

คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการ สอนลูกให้มีภาวะผู้นำ จึงควรปลูกฝังทักษะการมองภาพกว้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่อการมีภาวะผู้นำในอนาคต

งานวิจัยพบว่า โดยส่วนมากผู้ชายมักจะมีความสามารถในการมองภาพกว้าง มีทักษะการคิดที่เป็นระบบมากกว่าผู้หญิง แต่ในทางกลับกันผู้หญิงก็จะมีทักษะการคิดแบบละเอียดอ่อน (Detial-Oriented) สามารถจดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ช่างสังเกต และทำงานตามแบบแผนได้ดีกว่าผู้ชาย

แต่ไม่ว่าจะเพศอะไร คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถ สอนลูกให้มีภาวะผู้นำ ได้ด้วยการส่งเสริมให้ลูกมีความสามารถในการมองเห็นภาพกว้าง ด้วย 5 วิธีดีๆ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนจินตนาการของลูก

BigPictureThinking_web_1

ลูกวัยเตาะแตะเป็นวัยที่มีจินตนาการมากที่สุด และเมื่อลูกโตขึ้นจินตนาการก็จะลดลง และถูกแทนที่ด้วยความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น

แต่คุณพ่อคุณแม่ยังควรสนับสนุนให้ลูกเป็นเด็กที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมผ่านการทำกิจกรรมหรือการเล่น เช่น การเล่นบทบาทสมมติ หรือการฝึกลูกให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งการกระตุ้นจินตนาการเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบ กล้าคิดกล้าทำ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตั้งสมมติฐาน ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นการมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2. ฝึกลูกทำ Mind Map บ่อยๆ

BigPictureThinking_web_2

การทำ Mind Map เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกได้ระดมสมอง (Brainstorming) รวบรวมความคิด และรู้จักจัดจำแนกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้ลูกสามารถมองเห็นทั้งภาพรวม และแยกเป็นประเด็นย่อยของเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้น Mind Map ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการคิด ช่วยให้ลูกจดจำข้อมูลต่างๆ ได้แม่นยำโดยไม่ต้องท่องจำ ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อีกด้วย

3. สอนลูกมอง ‘ความผิดพลาด’ เป็นเรื่องสนุก

BigPictureThinking_web_3

ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ก็ไม่สามารถปฏิเสธความผิดพลาดที่นำมาซึ่งความผิดหวังและเสียใจได้ แต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมองความผิดพลาดเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ และเป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกได้พัฒนาตัวเองต่อไป ลูกก็จะไม่หวาดกลัวความผิดพลาด สามารถวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้ลูกสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อนำมาหาทางแก้ไขต่อไปได้

4. แบ่งเวลาได้ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง!

BigPictureThinking_web_4

การสอนให้ลูกรู้จักบริหารและจัดสรรเวลาอย่างมีคุณภาพ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นเด็กที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ การเติบโตอย่างคนที่เห็นคุณค่าของเวลา ยังเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่มีทักษะการมองภาพกว้าง เพราะลูกจะสามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี เช่น เมื่อลูกรู้ว่า วันพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียน วันนี้ก็จะไม่วิ่งเล่นสนุกเพลินจนลืมเวลาทำการบ้านนั่นเอง

5. พาลูกไปเปิดหูเปิดตา

BigPictureThinking_web_5

คุณพ่อคุณแม่ควรหาเวลาว่างพาลูกออกไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆ เช่น เดินชมนิทรรศการ เข้าร่วมเวิร์กช็อป ทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนใหม่ๆ เพื่อให้ลูกได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม ใช้ทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพราะการเข้าสังคมใหม่ๆ ทำกิจกรรมใหม่ๆ นอกจากจะช่วยส่งเสริมทักษะการมองภาพกว้างในสถานการณ์จริงให้ลูกแล้ว ยังกระตุ้นภาวะการเป็นผู้นำให้ลูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ

อ้างอิง
TheCreativityPost
Indeed
Aboutmom

PITTAYARAT CH.

พิทยารัตน์ ชูพล: เด็กผู้หญิงผู้รับบทบาทลูกสาวคนเล็ก ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักเเละความใส่ใจจากคุณแม่ จนมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะมอบความรักอันยิ่งใหญ่แบบนี้ให้ใครสักคนบ้าง

COMMENTS ARE OFF THIS POST