READING

NEWS UPDATE: ปีมังกรทอง ทำอัตราเด็กเกิดเพิ่มขึ้นเม...

NEWS UPDATE: ปีมังกรทอง ทำอัตราเด็กเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

หนังสือพิมพ์อี้ไฉของจีนรายงานว่า โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน มีทารกเกิดใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลฉ่านซี ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีทารกเกิดใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ดี นักประชากรศาสตร์เชื่อว่า กระแสเด็กเกิดในปีมะโรงน่าจะซาลงในเวลาไม่นาน เนื่องจากสตรีจีนจำนวนมากยังคงเลือกที่จะไม่มีบุตรเนื่องจากค่าเลี้ยงดูบุตรสูง หรือเลือกที่จะไม่แต่งงานเพราะกระทบต่อหน้าที่การงาน

ขณะนี้อัตราการแต่งงานในจีนเกือบใกล้เคียงกับอัตราเด็กเกิดใหม่ เนื่องจากสตรีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตร ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวเมื่อปีก่อนว่า จำเป็นต้องเร่งปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่เรื่องการแต่งงานและเลี้ยงดูบุตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

อ้างอิง
tna.mcot

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST