8 เทคนิค ที่พ่อแม่ยุคดิจิทัลควรมี

ประเทศไทยในยุค 4.0 แทบเป็นไปไม่ได้ ที่พ่อแม่จะห้ามไม่ให้ลูกใช้อินเทอร์เน็ต วันนี้ M.O.M เลยหยิบ 8 เทคนิค ให้พ่อแม่ได้นำไปใช้ เพื่อสอนให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และมีประโยชน์

1. รู้จักวางแผนการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับลูก

internet_web_1

อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ หากพ่อแม่วางแผนให้ลูกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น กำหนดช่วงเวลาหรือเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้

2. ปล่อยให้ลูกเล่นสนุกตามวัย

internet_web_

การเล่นในชีวิตจริง เช่น ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการให้ลูกได้อย่างดี เพราะฉะนั้น ควรส่งเสริมให้ลูกออกไปใช้เวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือเล่นของเล่นที่ไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้าง

3. ไม่ปล่อยให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตคนเดียว

internet_web_3

ขณะที่ลูกใช้อินเทอร์เน็ต คุณพ่อคุณแม่ควรอยู่ในบริเวณที่มองเห็นพฤติกรรมของลูก และเป็นโอกาสที่พ่อแม่จะได้พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ กับลูกได้

4. เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก

internet_web_4

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกด้วยการปฏิบัติให้ลูกเห็น เป็นตัวอย่างที่ดี และแสดงออกอย่างมีมารยาทในโลกออนไลน์ รวมทั้งควรจำกัดเวลาใช้อินเทอร์เน็ตของคุณเองให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างด้วย

5. ให้ความสำคัญกับการมองหน้ามากกว่ามองจอ

internet_web_5

เด็กเล็กเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสาร การพูดคุยกับลูกในวัยนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการพูดคุยผ่านการมองหน้าจริงไม่ใช่มองหน้าจอ เพราะการให้ลูกมองหน้าจอ เด็กอาจจะรู้สึกสนุกที่ได้เห็น ได้ยิน และได้ฟังเสียง แต่จะทำให้ขาดทักษะการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่

6. สร้างบริเวณสำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตสำหรับครอบครัว

internet_web_6

หลายครอบครัว มีปัญหาเมื่อลูกเล่นมือถือขณะกินข้าว ไม่ยอมนอนเพราะห่วงเล่นอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ครอบครัวขาดการสื่อสารร่วมกัน และมีผลเสียกับสุขภาพ จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องสร้างบริเวณให้ลูกเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ เพื่อให้ครอบครัวมีเวลาร่วมกันมากขึ้น มีนิสัยการกินที่ดี และนอนหลับอย่างเพียงพอ

7. ให้ลูกใช้แอปพลิเคชั่นสำหรับเด็ก

internet_web_7

อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีแต่โทษ หากเล่นอย่างเหมาะสม และปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นมากกว่า 80,000 แอปฯ ที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัย ช่วยพัฒนาทักษะให้กับเด็ก และพ่อแม่สามารถดูได้ด้วยว่าลูกกำลังดูอะไรอยู่

8. เตือนลูกให้รู้ถึงภัยอันตรายจากการใช้เทคโนโลยี

internet_web_8

โลกในอินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่มองไม่เห็น จึงแฝงไปด้วยภัยอันตราย หากไม่ระมัดระวังให้ดี พ่อแม่จึงควรเตือนลูกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ลูกเห็น และไม่ให้ลูกบอกข้อมูลส่วนตัวลงในอินเทอร์เน็ต

 

 

 

อ้างอิง
healthychildren

Panitnun W.

'แพม' ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง แต่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ ว่างไม่ได้ต้องหาคลิปเด็กมาดู ถ้าได้ดูคลิปเด็กก่อนนอนนี่คือจะฟินมาก และที่ชอบมากอีกอย่างคือ แซลมอน ความฝันคือ ถ้ามีเงินจะเปิดฟาร์มแซลมอน

COMMENTS ARE OFF THIS POST