READING

NEWS UPDATE: เด็กไทยวัยแปดขวบคิดค้นเครื่องกรองฝุ่น...

NEWS UPDATE: เด็กไทยวัยแปดขวบคิดค้นเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 จากการปลูกมอส เปลี่ยนจากฝุ่นร้ายเป็นออกซิเจนในบ้าน

12 ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์หมอกควันของภาคเหนือได้ เด็กๆ และประชาชนชาวภาคเหนือต่างได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก แต่ปี 2562 นี้มีหนึ่งเรื่องน่ายินดีคือการค้นพบการแก้ไขฝุ่นพิษ PM 2.5 ด้วยการเลี้ยงมอส

น้องยินดี ด.ญ.ยินดี รังษี อายุ 8 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ค้นพบวิธีหยุดยั้งมลพิษครั้งนี้ด้วยการนำมอสพันธุ์คริสต์มาสมาทำเป็นเครื่องไบโอฟิลเตอร์ โดยได้แรงบันดาลใจตอนไปเที่ยวชมสวนมอส เลยเกิดไอเดียและกลับมาทดลองเลี้ยงและต่อยอดทำเป็นที่ดูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องกรองอากาศทั่วไป น้องยินดีให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่ามอสจะกรอง PM 2.5 ลดค่าลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ

หลังจากนี้น้องยินดีก็จะพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดูเรื่องพันธุ์พืช ภาควิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดูเรื่องโครงสร้างเครื่อง ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยลาดกระบัง ดูเรื่องระบบควบคุม

ในอนาคตน้องยินดีจะนำแนวคิดทั้งหมดไปจดสิทธิบัตร และทำวิจัยกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนไป

 

 

 

 

ที่มา
BBC
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) SLRI
Sanook

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST