READING

NEWS UPDATE: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ...

NEWS UPDATE: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ยื่นเรื่องให้โรงเรียนยกเลิกป้ายประกาศชื่นชมเด็กเก่ง

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  ได้ออกมาเปิดเผย หลังจากเข้าประชุมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้การศึกษานั้นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น

โดยหนึ่งในเรื่องที่ทาง กพฐ. ได้ให้ความสำคัญ คือการให้โรงเรียนนั้นยกเลิกป้ายประกาศชื่นชมเด็กเก่ง เนื่องจากมองว่าผู้อำนวยการ และครูทุกโรงเรียน มุ่งให้ความสนใจถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับไม่ได้มองถึงด้านพัฒนาการของเด็กเท่าที่ควร มีแต่การแข่งขันชื่อเสียงด้านเด็กเก่ง เคี่ยวเข็ญจนลืมมองด้านอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่หากขาดแคลนหรือชำรุดก็ต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการเรียน ซึ่งทางสพฐ. ก็ได้รับเรื่องทั้งหมดไปพิจารณาแล้ว 

 

ที่มา
khaosod

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST