READING

NEWS UPDATE: WHO เตือน เด็กอายุมากกว่า 12 ปี ต้องใ...

NEWS UPDATE: WHO เตือน เด็กอายุมากกว่า 12 ปี ต้องใส่หน้ากากอนามัย เพราะสามารถแพร่เชื้อ COVID-19 ได้เหมือนกับผู้ใหญ่

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่คำแนะนำใหม่ผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเด็ก โดยได้พูดครอบคลุมเด็ก 3 ช่วงอายุด้วยกัน 

กลุ่มแรกเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรสวมหน้ากากอนามัยเหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่าง โดยเฉพาะการอยู่ในที่แออัด และไม่มั่นใจว่าอยู่ห่างจากผู้อื่น 1 เมตรหรือไม่ 

ส่วนกลุ่มสอง ได้แก่เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี การจะใส่หน้ากากหรือไม่ ควรพิจารณาจากการระบาดของไวรัสในพื้นที่ รวมถึงดูว่าเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีความเสี่ยงสูงหรือไม่

นอกจากนี้ WHO ยังย้ำว่าผู้ใหญ่จำเป็นต้องช่วยเหลือเด็กในการใส่และถอดหน้ากากอย่างปลอดภัย เพราะเด็กอาจะยังไม่เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องเสียเท่าไหร่

ส่วนกลุ่มสามคือเด็กอายุ 5 ปีหรือน้อยกว่า ไม่ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์ปกติ เพราะอาจทำให้เกิดการหายใจที่ลำบาก

แม้จะมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยว่าเด็กแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ ได้ แต่มีหลักฐานชี้ว่าวัยรุ่นสามารถติดเชื้อ และแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ จึงทำให้น่าห่วงหากเด็กวัยรุ่นไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

ที่มา
bbc

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST