READING

NEWS UPDATE: งานวิจัยชี้เด็กอายุ 10-24 ปี มีความอ่...

NEWS UPDATE: งานวิจัยชี้เด็กอายุ 10-24 ปี มีความอ่อนไหวต่อเชื้อ COVID-19 เหมือนผู้สูงอายุ

จากการระบาดของ COVID-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างเร่งหาวิธีรักษา วิธีการป้องกัน พร้อมกับทำความเข้าใจโรคไปด้วย

โดยงานวิจัยล่าสุดจากการสำรวจความชุกของ COVID-19 ในประชากรช่วงอายุต่างๆ ก็เริ่มพบว่า เด็กวัยรุ่น ช่วง 10-19 ปี และเยาวชน 15-24 ปี อาจมีความอ่อนไหวติดเชื้อได้ง่าย

ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านี้ในมณฑลหูหนาน ประเทศจีน ได้ระบุว่าเด็กอายุ 0-14 ปี มีโอกาสติดเชื่อเท่ากับ 6.2% ในวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่อายุ 16-64 ปี เท่ากับ 8.6% และผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป จะอยู่ที่ 16.3% ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าวัยรุ่นและเยาวชนอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งทีมนักวิจัยจาก New York Medical College, Touro College & University System, SUNY Downstate College of Medicine และ Icahn School of Medicine ที่ Mount Sinai, New York, USA ก็ได้ทำการวิเคราะห์สถิติอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยชิ้นเดิม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 6 รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการเปรียบเทียบ ก็พบว่าวัยรุ่นและเยาวชนนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้สูงอายุ

เพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาชิ้นนี้จึงมีนัยสำคัญที่สถานศึกษาควรจะมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ภายในโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงต้องเน้นย้ำการใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการใช้ Social Distancing ที่เข้มงวด

ที่มา
newsmedical

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST