READING

NEWS UPDATE: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมป...

NEWS UPDATE: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมประเมินสุขภาพจิตของนักเรียน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. ได้หารือร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตถึงแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งไม่ใช่แค่ความปลอดภัยด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ความปลอดภัยด้านจิตใจจะถูกยกให้ความสำคัญมากขึ้น

โดยกรมสุขภาพจิตจะเข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่ใช้สำหรับประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนให้แก่คุณครูในโรงเรียน รวมถึงบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจ สามารถจัดกลุ่มแยกประเภทและเข้าช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที

นอกจากจะสามารถประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนได้แล้ว กรมสุขภาพจิตยังให้ความรู้กับครูถึงวิธีการช่วยเหลือเด็กแต่ละกลุ่มว่าควรทำอย่างไร เยียวยาและรักษาแบบไหน และหากเด็กมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับที่เกินความสามารถของครูก็จะมีการประสานบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าช่วยเหลือร่วมกันกับโรงเรียน

“ในขณะนี้ สพฐ. และกรมสุขภาพจิตได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ หมดแล้ว เมื่อทางสพฐ. ป้อนข้อมูลเด็กในกรตอบคำถามต่างๆ ก็จะสามารถประมวลผลออกมาได้ทันทีว่าสุขภาพจจิตของเด็กอยู่ในระดับไหน และสามารถให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้ตรงจุด”

“ซึ่งจะเริ่มจากกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุม จังหวัดละ 1 แห่ง ในปีการศึกษา 2564 นี้” นายอัมพร พินะสากล่าว

 

ที่มา
dailynews

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

COMMENTS ARE OFF THIS POST