READING

NEWS UPDATE: นครชัยแอร์ส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูกฟรี 9...

NEWS UPDATE: นครชัยแอร์ส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูกฟรี 9 เส้นทางไปกลับจากกรุงเทพฯสู่อีสาน

เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นครชัยแอร์ร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ส่งน้ำนมแม่ฟรีตลอดปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เผยว่าบริการส่งน้ำนมแม่สู่ลูกฟรีไปกับรถนครชัยแอร์ 9 เส้นทาง (ทั้งขาไป-กลับ) ได้แก่ กรุงเทพ-อุดรธานี, กรุงเทพ-หนองคาย, กรุงเทพ-นครพนม, กรุงเทพ-สกลนคร, กรุงเทพ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพ-ขอนแก่น, กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด, กรุงเทพ-มหาสารคาม และกรุงเทพ-กาฬสินธุ์เพราะต้องการให้คนอีสานย้ายเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพฯ มากที่สุด เพราะต้องการทำงานหาเงินส่งไปเลี้ยงญาติพี่น้อง ลูกหลานที่บ้านเกิด ทำให้ลูกหมดโอกาสดื่มนมแม่ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกวัย 0-6 เดือน

สำหรับคุณแม่ที่ต้องการส่งน้ำนมไปกับรถนครชัยแอร์ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนกับไว้เป็นหลักฐานในการจัดส่ง 

ให้นำน้ำนมที่แช่แข็ง ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วนำไปแช่ช่องแช่แข็ง 1 คืนก่อนส่ง หลังจากนั้นนำน้ำนมแบบแห้งใส่กล่องโฟม ใส่กระดาษหนังสือมพิมพ์เพื่อรักษาความเย็น และนำกระดาษแบบฟอร์มลงทะเบียนส่วนที่ 2 ติดข้าวกล่องโฟม และนำไปส่งที่นครชัยแอร์ ตามจุดที่กำหนด พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าต้องการส่งน้ำนมฟรี

 

 

 

ที่มา
Dailynews
สำมะโนประชากรและเคหะ

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST