READING

NEWS UPDATE: หมอเด็กแนะ เด็กเล็กติด RSV อาจรุนแรงถ...

NEWS UPDATE: หมอเด็กแนะ เด็กเล็กติด RSV อาจรุนแรงถึงชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน!

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัส RSV ว่า โดยทั่วไปเด็กที่มีร่างกายแข็งแรง เมื่อติดเชื้อไวรัส RSV มักจะมีอาการน้อย คล้ายไข้หวัดธรรมดา มีน้ำมูกไหล ไอ จาม มีไข้ คออักเสบ แต่ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือทารกคลอดก่อนกำหนด หรือในกลุ่มเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ ภูมิต้านทานบกพร่อง อาจมีอาการรุนแรงเป็นหลอดลมฝอยอักเสบ ปอดบวม ไข้สูง ไอมีเสมหะ หายใจหอบจนอกบุ๋ม หายใจแรง หายใจออกลำบาก หรือหายใจมีเสียงวีด ซึม ตัวเขียว

บางรายอาจไอมากจนอาเจียน ไม่สามารถกินอาหารได้ และรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรหมั่นสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิด หากมีอาการรุนแรงดังกล่าว ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาต่อไป

สำหรับไวรัส RSV ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุตา จมูก ปาก หรือผ่านการสัมผัสเชื้อโดยตรงจากการสัมผัสผู้ป่วย สารคัดหลั่งจากปาก จมูก และทางลมหายใจผู้ป่วย ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV ดังนั้น การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

อ้างอิง
khaosod

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST