READING

NEWS UPDATE: พ.ร.บ.แม่วัยใสกลับไปเรียนเป็นจริงทางด...

NEWS UPDATE: พ.ร.บ.แม่วัยใสกลับไปเรียนเป็นจริงทางด้านกฎหมายแต่ไม่เป็นจริงในด้านการปฏิบัติ

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตรา 6 ให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นข้อ 3 จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

แต่ดูเหมือนกฎหมายที่ออกมาเพื่อให้คุณแม่วัยใส่กลับมาศึกษาเล่าเรียนได้จะไม่เป็นจริง เพราะความไม่รู้กฎหมายของนักเรียนและอาจารย์ เรื่องราวนี่ปรากฎในรายการ Backpack Journalist ตอน เด็กนอก (ระบบ) วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้พูดถึงประเด็นนี้

เมย์ หญิงสาวอายุ 20 ปีได้ออกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อเธอทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ในขณะศึกษาชั้นมัธยมปลายและขอคำปรึษาจากครูที่ปรึกษา ซึ่งครูได้ให้คำแนะนำว่าให้เธอไปบอกพ่อแม่และลาออก จนเธอมารู้เรื่องกฎหมายนี้เมื่อลาออกจากโรงเรียนมาแล้ว ทั้งที่ในช่วงเวลาที่เธอตั้งครรภ์กฎหมายนี้ประกาศใช้แล้ว

ถึงแม้จะมีแม่วัยใส่กลับไปเรียนมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและถูกโรงเรียนบังคับให้ลาออกแม้จะมีกฎหมายออกมาคุ้มครองและบทลงโทษกับเรื่องนี้ก็ตาม

 

 

 

ที่มา
พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
ThaiPBS

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

COMMENTS ARE OFF THIS POST