READING

NEWS UPDATE: โรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ และโรงเรียนสามเสน...

NEWS UPDATE: โรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประกาศปิดเรียนชั่วคราว หลังเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ออกประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราว หลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศพบเด็กหญิงวัย 9 ขวบ จากคณะครอบครัวฑูตติดเชื้อ COVID-19 และได้พักอาศัยอยู่แถวบริเวณย่านสุขุมวิท พร้อมกับเดินทางไปหลายที่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษา ทำให้ทางโรงเรียนตัดสินใจปิดเพื่อความปลอดภัยของทั้งบุคคลากร และนักเรียน โดยจะมีการทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฏาคม 2563 

ในขณะเดียวกันโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งวัน เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จึงตัดสินใจปิดเพื่อทำความสะอาดโรงเรียน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อ และแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ที่มา
khaosod
khaosodnew

Anittha R

หลงรักธรรมชาติของความเป็นเด็ก ชอบดูหนัง ชอบหนังสือนิทาน รักการเลี้ยงต้นไม้ และใฝ่ฝันอยากทำสวนกระบองเพรชที่มีดอกเยอะๆ

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST