READING

NEWS UPDATE: น้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์สัมพันธ์กับสุข...

NEWS UPDATE: น้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์สัมพันธ์กับสุขภาพของลูกในอนาคต

คุณแม่ที่มีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดระหว่างตั้งครรภ์ จะเพิ่มความเสี่ยงให้ลูกเป็นโรคอ้วน ในขณะที่คุณแม่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่ากำหนด ก็อาจทำให้ลูกมีความดันโลหิตสูง มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต และเป็นเด็กแคระแกร็น

งานวิจัยหลายแห่งเผยว่า น้ำหนักของคุณแม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสุขภาพของลูกในอนาคต

นักวิจัยกล่าวว่า คุณแม่หลายคนมีพฤติกรรมการกินอย่างหนัก โดยเรียกพฤติกรรมนั้นว่าการกินเพื่อลูก ซึ่งมักจะส่งผลทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวมากขึ้น ความดันโลหิตสูง และมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่ดี ซึ่งเป็นอาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจีนประจำฮ่องกง (Chinese University of Hong Kong) ได้ทำการศึกษาแม่และเด็กจำนวน 905 คน พบว่า การควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย จะทำให้ลูกสุขภาพแข็งแรงได้

 

 

 

ที่มา
The Sun

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST