READING

NEWS UPDATE: โรงเรียนมัรกัสยะลา พบนักเรียนติดเชื้อ...

NEWS UPDATE: โรงเรียนมัรกัสยะลา พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 33 ราย

นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพิ่มขึ้น จำนวน 33 ราย เป็น กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา ที่เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูล และอยู่ในสถานที่กักตัวที่ LQ จังหวัดสตูลทั้งหมด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 13 ถึง 25 ปี  เป็นนักเรียน มีภูมิลำเนาในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน 18 ราย  อำเภอควนโดน จำนวน 7 ราย อำเภอละงู จำนวน 2 ราย  อำเภอทุ่งหว้า จำนวน  5 ราย และอำเภอมะนัง จำนวน 1 ราย ผู้ติดเชื้อทุกคน ได้รับการส่งต่อที่โรงพยาบาลสนาม และอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

สำหรับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูล จำนวน 51 คน ได้กักตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ทั้งหมด และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วจำนวน 50 คน รอส่งตรวจ จำนวน 1 คน ผลการตรวจยืนยันติดเชื้อ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 และวันนี้ (19 มิ.ย 64) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน 3 คน รวมคลัสเตอร์นี้ พบเชื้อกลุ่มนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 11 คน รอผลการตรวจ 2 คน

ทั้งนี้การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวานนี้ทางจังหวัดสตูลได้เรียกประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกอำเภอวางมาตรการเข้มในการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้สถานศึกษาในภาครัฐ จำนวน 44 โรง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการศึกษาในระบบ On Site คือการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นระบบ On Line หรือ On Hand

ที่มา
dailynews

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST