READING

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington: เพราะการเรียนรู...

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington: เพราะการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington

คุณพ่อคุณแม่ยังจำตัวเองสมัยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลได้ไหมคะ แทนที่จะได้ออกไปวิ่งเล่นในพื้นที่โล่งกว้าง ได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย กลับต้องมานั่งหัดอ่านหัดเขียนอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเล็กๆ กับเพื่อนร่วมชะตากรรมวัยเดียวกันอีกหลายสิบคน

ยุคนั้นเราอาจนึกไม่ถึงว่า ปัจจุบันจะมีโรงเรียนที่มีห้องเรียนรูปทรงต่างๆ อาจเป็นห้องที่โค้งมน หน้าต่างสูง มีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และแทนที่จะคร่ำเคร่งอยู่แต่ในห้องเรียน โรงเรียนยังเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่น เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญในชีวิต

และถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สนใจคุณสมบัติทั้งหมดที่เราพูดถึง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington ย่านราชพฤกษ์ ตลิ่งชันแห่งนี้ ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของโรงเรียนอนุบาลในฝันของเด็กๆ ได้ดีเลยทีเดียว

ทันทีที่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เพราะโรงเรียนต้อนรับเราด้วยสนามเด็กเล่นกว้างขวาง และอาคารเรียนสีขาวรูปร่างโค้งมนแปลกตา

จากสนามเด็กเล่น เดินตรงมาอีกนิดจะพบสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือกลางแจ้ง ความลึก 80 เซนติเมตร เหมาะสำหรับเด็กเล็ก และเพื่อความปลอดภัย คุณครูบอกกับเราว่าในชั่วโมงเรียนว่ายน้ำ จะมีสัดส่วนครูหนึ่งคนคอยดูแลเด็กสองคนอย่างใกล้ชิด

สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือกลางแจ้ง

เมื่อเดินมาถึงส่วนอาคารเรียนสองชั้นที่ออกแบบให้มีความโค้งมน และห้องเรียนที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันแล้ว ก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงปรัชญาประจำโรงเรียนที่ว่า ‘การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการนั้น ไม่มีขอบเขตหรือขีดจำกัด’ ได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมาของโรงเรียน

คุณหนุ่ย—วราภรณ์ กาญจนวัฒน์ ผู้บริหารและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ Kensington เล่าถึงความมุ่งมั่นและปณิธานของโรงเรียน ที่ตั้งใจจะทำให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สวยงาม ตามแนวคิดที่ว่า ‘Nurturing children to become happy life – long learner’ เอาไว้ว่า

“เราเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น หรือ play-based learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัย และความเป็นปัจเจกบุคคลของนักเรียนแต่ละคน และสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ (Life Skills) และค่านิยมที่สำคัญ (Value) ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ, ความกล้าตัดสินใจ, ความคิดสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม, การสื่อสารกับผู้อื่น, ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรค

รวมถึงสอนให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม”

EYFS หลักสูตรที่เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

โรงเรียนเลือกใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเขามีความสนใจ

การเล่นจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กในวัยอนุบาล

EYFS ไม่ได้เป็นเพียงหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลเด็ก ความปลอดภัย อาหาร สุขภาพกาย และสุขภาพใจของเด็ก และให้ความสำคัญกับความแตกต่างของเด็กทุกคน ดังนั้น การเรียนการสอน และการประเมินของคุณครูจึงแตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน เช่น เด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องหัดอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน แต่จะขึ้นอยู่กับการประเมินความเหมาะสม และความสามารถในการอ่านของเด็กแต่ละคนมากกว่า

การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สำคัญต่อการวางแผนการเรียนการสอน

คุณครูและคุณครูผู้ช่วยที่ได้รับการอบรมหลักสูตร EYFS จะมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน และสามารถประเมินเด็กในการดูแลของตัวเองอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Observation)

หากมองจากภายนอก อาจเหมือนเด็กทุกคนมาโรงเรียนแห่งนี้เพื่อเล่นสนุก แต่ที่จริงแล้ว การเล่นสนุกของเด็กๆ จะมีคุณครูคอยสังเกตพัฒนาการ การเรียนรู้ และประเมินผล เพื่อนำไปต่อยอดวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมอยู่เสมอ

ความแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไป

จุดเด่นของโรงเรียนมี 3 เรื่องหลัก เรื่องแรกคือบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย ที่ใส่ใจและมีความหลงใหลในการทำงานกับเด็กวัยนี้

คุณครู native speaker ทุกคนจะต้องจบปริญญาด้านปฐมวัย และผ่านการอบรมหลักสูตร EYFS นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรและคุณครูในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เรื่องที่สองคือหลักการเรียนการสอนแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยโรงเรียนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและอาคารเรียน เพราะสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนคุณครูของเด็กเช่นกัน

และเรื่องที่สามคือการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้คุณครูสามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และแนวทางพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน โดยยึดหลักเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ทุกการตัดสินใจเกิดประโยชน์กับเด็กๆ สูงสุด

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติรอบตัว โรงเรียนจึงเน้นการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน ด้วยอาคารเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กออกไปยังนอกห้องเรียน

ห้องเรียนทุกห้องจึงสามารถเดินเข้าออกระหว่างห้องเรียนกับพื้นที่กลางแจ้งภายนอกได้ แม้กระทั่งห้องเรียนชั้นสอง ก็ยังมีสนามหญ้ากลางแจ้งเอาไว้รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ เสมอ

ไม่ปฏิเสธ แต่ดูแลการใช้เทคโนโลยีของเด็กอย่างใกล้ชิด

โรงเรียนไม่ปฏิเสธว่าการใช้เทคโนโลยีมีความจำเป็นในโลกปัจจุบัน จึงมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก สอนให้เด็กรู้จักพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับเด็ก การใช้กล้องถ่ายรูป การหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการใช้งานเครื่องพรินเตอร์ โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัว ว่าโรงเรียนจะปล่อยให้เด็กขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์นานเกินไป เพราะถึงโรงเรียนจะให้เด็กๆ มีอิสระทางการเรียนรู้ แต่ทุกกิจกรรมของเด็กจะอยู่ในการดูแลของคุณครูอย่างใกล้ชิด

อาหารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของเด็ก

ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักหรือของว่างสำหรับเด็กๆ ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ด้วยการเลือกใช้ผักและไข่สดจากฟาร์มออร์แกนิก คำนึงถึงสารอาหารที่ครบถ้วน และนำมาทำเป็นเมนูอาหารที่เด็กๆ ชื่นชอบ ของว่างที่มีเป็นประจำทุกวันคือผลไม้ นอกจากนั้น ยังมีนมธัญพืชรสจืดสำหรับเด็กๆ ที่แพ้นมวัวอีกด้วย

 

 

Kensington International Kindergarten
รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ปีครึ่ง-6 ปี
ค่าใช้จ่าย: ปีการศึกษาละ 300,000-400,000 บาท (1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคเรียน)
ที่อยู่: 88 ซอยบางพรม 16 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02-864-9977
เว็บไซต์: www.kensington.ac.th

Sisata D.

Editor in Chief, ชอบเล่นกับลูกคนอื่นและอัพรูปหลานลงอินสตาแกรม

RELATED POST