READING

NEWS UPDATE: วิจัยเผย ลูกติดโทรศัพท์ สาเหตุหลักมาจ...

NEWS UPDATE: วิจัยเผย ลูกติดโทรศัพท์ สาเหตุหลักมาจากการถูกดุด่า พ่อแม่ละเลย

งานวิจัยใหม่ในวารสาร Frontiers in Psychology ได้ศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก โดยพบว่า เมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่ ดุด่า ละเลยไม่สนใจลูกแล้วหันไปใช้โทรศัพท์แทน หรืออาการที่เรียกว่า ‘Phubbing’ นั้นเสี่ยงให้ลูกติดโทรศัพท์มากขึ้น

การติดโทรศัพท์มือถือในหมู่เยาวชนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อการเรียน การพัฒนาสมอง ความสัมพันธ์ทางสังคม และคุณภาพการนอนหลับ รวมถึงสุขภาพจิตต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก่อนวัยรุ่น (อนุบาลถึงประถมศึกษา) และวัยรุ่นตอนต้น (มัธยมต้น)

เพื่อหาสาเหตุของปัญหานี้ เซนหง มี (Zenhong Mi) ผู้นำการวิจัยและเพื่อนร่วมงานได้พยายามศึกษาปัจจัยบางประการในนักเรียนมัธยมต้นจำนวน 1,200 คนในประเทศจีน ในประเด็นที่ว่า ‘คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเพื่อน มีผลต่อการติดโทรศัพท์มากขึ้นหรือไม่’

การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่รายงานว่าตัวเองมีอาการติดโทรศัพท์มือถือ จะรายงานว่าพ่อแม่มีอัตราพฤติกรรมการดุด่าพวกเขาสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น เด็กในกลุ่มตัวอย่างนี้ยังรายงานระดับความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในระดับต่ำกว่าทั่วไปด้วย

การค้นพบนี้สอดคล้องและสนับสนุนกับงานวิจัยก่อนหน้าที่พบว่า เมื่อผู้ปกครองละเลยไม่สนใจเด็ก เด็กจะแสดงปัญหาด้านพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น กระนั้นผลการวิจัยก็ได้แสดงถึงแนวทางแก้ปัญหาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ควบคู่ไปกับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ซึ่งอาจเป็นวิธีการป้องกันอาการติดโทรศัพท์มือถือในนักเรียนมัธยมต้นได้


Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST